English version of this page

Høyt og lavt for plantekunnskap

Botaniker Charlotte Sletten Bjorå passer på over én million tørkede planter, underviser studenter og elever, og forsker på planter rundt omkring i verden.

forsker undersøker en plante i en skråning

Innsamling av Aloe flexilifolia i Tanzania.

Foto: Inger Nordal

Jeg er førsteamanuensis og konservator for karplanteherbariet. «Karplanter» er en felles betegnelse på alle planter unntatt moser. 

Over en femtedel av verdens plantearter er utrydningstruet. Klimaendringene og mindre plass gjør at det blir tøffere å overleve ute i naturen. Derfor
haster det å beskrive og forstå klodens mangfold.

Jeg forsker på hvordan plantearter oppstår og slektskapet mellom dem, samt at jeg beskriver nye arter for vitenskapen. Plantene jeg jobber med vokser fra tropene til Arktis. For å finne svar på forskningsspørsmålene mine bruker jeg både analyser av plantenes bygning, form og DNA.

bildeliste-charlotte
Publisert 4. apr. 2022 15:15 - Sist endret 7. okt. 2022 18:17