Charlotte Sletten Bjorå

Holder styr på over en million tørkede planter, undervise studenter og elever og forsker på planter rundt omkring i verden.

forsker undersøker en plante i en skråning

Jeg er førsteamanuensis og konservator for karplante- herbariet. «Karplanter» er en felles betegnelse på alle planter unntatt moser. 

Over en femtedel av verdens plantearter er utrydningstruet. Klimaendringene og mindre plass gjør at det blir tøffere å overleve ute i naturen. Derfor
haster det å beskrive og forstå klodens mangfold.

Jeg forsker på hvordan plantearter oppstår og slektskapet mellom dem, samt at jeg beskriver nye arter for vitenskapen. Plantene jeg jobber med vokser fra tropene til Arktis. For å finne svar på forskningsspørsmålene mine bruker jeg både analyser av plantenes bygning, form og DNA.

Publisert 4. apr. 2022 15:15 - Sist endret 11. mai 2022 10:49