English version of this page

Jakter etter fossiler i nord

Paleontolog Hans Arne Nakrem forsker på fossiler fra Svalbard og Grønland og er ansvarlig for fossilsamlingen ved museet. 

forsker med fleecegenser og briller sitter på toppen av et fjell omgitt av steinblokker

Jeg er professor i paleontologi og har ansvaret for flere fossilsamlinger ved museet. Fossilene vi jobber med registreres i databaser og vil være tilgjengelig for forskere i fremtiden. Samlingene bruker jeg også når jeg underviser studenter og holder foredrag for publikum.

Forundringen over det ukjente artsmangfoldet fra tidligere tider er en drivkraft for min forskning. Feltundersøkelsene utfører jeg delvis i nærområdet, for eksempel her i Oslofeltet. Men særlig har resultater fra mine ekspedisjoner til Svalbard og Grønland gitt en bedre forståelse for det utdødde mangfoldet.

Fossilene forteller om forhistoriske miljøer og hvordan miljøendringer har utryddet store dyregrupper gjennom millioner av år. Jeg bruker også fossiler for å sammenligne bergarter over store områder, slik at alder, klima og andre miljøforhold kan sammenliknes. Dette gir geologene en bedre forståelse av berggrunnen i regionen.

feltbilder-hans-arne
Publisert 11. mai 2022 11:26 - Sist endret 7. okt. 2022 18:08