Museumspedagogisk påskeseminar

Det årlege møtepunktet for alle som arbeider med formidling og utstillingar på museum. Årets tema er "Digitale løysingar". 

Frist for påmelding 2021: mandag 1. mars

Flotte omgivnadar ved Naturhistorisk museum. Foto: Karsten Sund

Omkring i Noreg er det fleire tusen små og store museum som formidlar kunnskap innan mange fagfelt. På Museumspedagogisk påskeseminar kan alle som arbeider med dette kome saman og utveksle erfaringar innan pedagogikk, utvikling av utstillingar og arbeid med publikum. Vanlegvis møtast me på Naturhistorisk museum i Oslo, men i år blir seminaret i form av eit digitalt møte, med tema "Digitale løysningar".

Det siste året har budd på utfordringar for musea omkring i landet, som har måtte holde stengd i kortare eller lengre periodar. Mange har prøvd ut nye, digitale måtar å treffe publikum og skoleklasser på. Læringskurva for mange har vore bratt, og hensikta med seminaret er å lære av kvarandre, både kva som har gått bra og fallgruver ein bør unngå.

Programmet blir til etter kvart som dere melder inn forslag. Det blir også ei digital omvising i Klimahuset og tid til uformell prat i mindre grupper i digitale rom (breakout rooms).

Påmelding

Du må ordne lunsj og kaffe sjølv, men seminaret er eller gratis.

Påmelding

Vil du bidra med føredrag?

Har nedstigninga av ditt museum pressa fram nye måtar å formidle på? Digital omvising, digital undervising med skuler, film, konkurransar eller noko heilt anna? Gjekk det bra, helt passe eller kanskje til og med skikkeleg dårleg? Del det med oss andre, og gje tips og råd om kva som fungerer og kva som ikkje fungerer i den digitale verda. Seminaret blir kva du gjer det til!

Dei glade deltakarane på Påskeseminaret 2015. Foto: Ram Gupta, NHM

Ta kontakt med Marit Elisabeth Grønbech og meld inn ditt bidrag!


Seminaret finner stad på ærverdige Tøyen hovedgård, ein av Oslos eldste bevarte trebygningar, og arrangerast alltid måndag før palmesundag kvart år. Foto: Per Aas

Historie

Museumspedagogisk påskeseminar er ein uhøgtideleg konferanse som finner stad i salen på Tøyen hovedgård ved NHM.

Museumspedagogisk fagdag blei arrangert fyrste gong i 1995, og tidspunkta er alltid måndag før palmesundag.

Tøyen hovedgård er ei oppleving i seg sjølve. I 2006-2007 blei han restaurert og innvendig ført attende til perioden frå slutten av 1700-talet til tidleg 1800-tal, ein periode som stilmessig omfattar både rokokko og louis-seize.


Kontaktperson

Marit Elisabeth Grønbech

Telefon: +47 971 81 921
E-post: m.e.gronbech@nhm.uio.no

Publisert 3. feb. 2021 11:01 - Sist endret 3. feb. 2021 11:04