Marit Elisabeth Grønbech

Universitetslektor - Seksjon for utadrettet virksomhet
Bilde av Marit Elisabeth Grønbech
English version of this page
Telefon +47 22851769
Rom Tøyen hovedgård
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Cand.scient i botanikk/økologi.

Har jobbet som lektor i videregående skole i flere år. Har også jobbet på Norsk Polarinstitutt og på Botanisk museum.

Ansvarsområder

Utadrettet virksomhet i botanikk; omvisninger, undervisning og utstillinger.

Faglige kompetanseområder

Botanikk og økologi med vekt på biologisk mangfold og alpin og arktisk økologi.

Emneord: Biologi, Botanikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Museumslektor, Etter- og videreutdanning (EVU), Museumspedagogikk
Publisert 8. apr. 2013 14:21 - Sist endret 15. apr. 2015 13:36