Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag mars
Tid: 30. mars 2020 09:0016:00

Museumspedagogisk påskeseminar er eit tilbod til museumsformidlarar frå heile landet. Her blir me kjend med andre som arbeider innan same felt, lærer av kvarandre, deler erfaringar, diskuterer og held føredrag. Føredraga spenner frå formidlingserfaringar museumsfolk ynskjer å dele til forsking innan museumsfag.