Museumspedagogisk påskeseminar 2020

Museumspedagogisk påskeseminar er eit tilbod til museumsformidlarar frå heile landet. Her blir me kjend med andre som arbeider innan same felt, lærer av kvarandre, deler erfaringar, diskuterer og held føredrag. Føredraga spenner frå formidlingserfaringar museumsfolk ynskjer å dele til forsking innan museumsfag.

Frist for påmelding 2020: onsdag 10. mars

Flotte omgivnadar ved Naturhistorisk museum. Foto: Karsten Sund

Omkring i Noreg er det fleire tusen små og store museum som formidlar kunnskap innan mange fagfelt. På Museumspedagogisk påskeseminar kan alle som arbeider med dette kome saman og utveksle erfaringar knytt til pedagogikk, utvikling av utstillingar og arbeid med publikum.

Seminaret inneheld føredrag, diskusjonar, utstillingsbesøk og uformell prat i pausane.

Bli med og lær av kvarandre sine erfaringar og refleksjonar! Møt kollegaer, delta i diskusjonar og samtalar, og sjå utstillingar på Naturhistorisk museum.

Pris og påmelding

Ordinær pris: 450 NOK

Studentar/arbeidsledige: 250 NOK

Påmelding og betaling

Vil du bidra med føredrag, miniworkshop eller noko anna?

Det kan vere noko du har vore med på det siste året, kanskje noko som gjekk godt – eller skikkeleg dårleg! Då kan du fortelje oss om korfor det gjekk godt eller dårleg, eller korfor det var morosamt. Er det eit tema du brenn for, som du meiner bør drøftast i miljøet?

Dei glade deltakarane på Påskeseminaret 2015. Foto: Ram Gupta, NHM

Du veljer sjølv formidlingsform. Det kan vere eit føredrag, film, verkstad, diskusjon, rollespel, song eller ei konkurranse – kva du vil! Avhengig av kor mykje tid du treng, vil du få frå 15 til 30 minutt til rådigheit.

Ta kontakt med Marit Elisabeth Grønbech 


Seminaret finner stad på ærverdige Tøyen hovedgård, ein av Oslos eldste bevarte trebygningar, og arrangerast alltid måndag før palmesundag kvart år. Foto: Per Aas

Historie

Museumspedagogisk påskeseminar er ein uhøgtideleg konferanse som finner stad i salen på Tøyen hovedgård ved NHM.

Museumspedagogisk fagdag blei arrangert fyrste gong i 1995, og tidspunkta er alltid måndag før palmesundag.

Tøyen hovedgård er ei oppleving i seg sjølve. I 2006-2007 blei han restaurert og innvendig ført attende til perioden frå slutten av 1700-talet til tidleg 1800-tal, ein periode som stilmessig omfattar både rokokko og louis-seize.


Kontaktperson

Marit Elisabeth Grønbech

Telefon: +47 971 81 921
E-post: m.e.gronbech@nhm.uio.no

Publisert 7. feb. 2020 10:55 - Sist endret 2. mars 2020 09:01