2017

Tidligere

Tid og sted: 28. mars 2017 11:3015:30, Tøyen Hovedgård

Alle ved NHM inviteres herved til et halvdagsseminar om forskningen ved NHMs feltstasjon i Øvre Heimdalen.  

Everyone at NHM is invited to a half-day seminar on research at the museum's field station in Øvre Heimdalen.

 

Tid og sted: 2. mars 2017 10:0012:00, Tøyen Hovedgård