Heimdalenseminar

Alle ved NHM inviteres herved til et halvdagsseminar om forskningen ved NHMs feltstasjon i Øvre Heimdalen.  

Everyone at NHM is invited to a half-day seminar on research at the museum's field station in Øvre Heimdalen.

 

Foto: Tobias Gerlach

For English Scroll Down

 

Hovedanledningen for seminaret er at bestyrer ved stasjonen,

John Brittain, har gått over i pensjonistenes rekker. Vi ønsker med dette å hedre

John for hans store innsats for feltstasjonen og forskningen i Heimdalen gjennom

45 år. På seminaret får vi presentert siste nytt fra forskningsfronten om

utviklingen i Heimdalens temperatur- og isforhold, endringer i skoggrenser,

vannvegetasjon, bunnsedimenter og ørretbestand, samt hva fugleforskningen i

Heimdalen har lært oss om fuglenes kjønnsliv. Vi håper mange har lyst til å

komme for å få vite mer om Norges best studerte fjellvannsbiotop og

mulighetene for fremtidig forskning og innsamling til museets samlinger ved

NHMs flotte feltstasjon i Jotunheimen.

 

PROGRAM

Det blir enkel bevertning fra kl. 11:30 og seminaret starter kl. 12:00

 

PÅMELDING SENEST FREDAG 17.MARS

 

Everyone at NHM is invited to a half-day seminar on research at the museum's

field station in Heimdalen. The main reason is that the manager of the station,

John Brittain, has now retired, and we wish to honour John for his huge

contribution to the station and the research in Heimdalen during the last 45

years. At the seminar, the latest research will be presented, including

temperature and ice conditions, treeline changes, aquatic vegetation,

paleolimnology and fish population dynamics, as well as what we have learnt

about bird sex life from research in Heimdalen. We hope that many of you will

come and hear more about Norway's best studied mountain lake and the

possibilities for future research and collecting opportunities at NHM's fantastic

field station in the Jotunheimen Mountains. Most of the presentations will be in

Norwegian, but some will be in English if there are English-speaking participants.

 

Program

 

There will be a light lunch at 11:30. The seminar will start at 12:00 

 

PLEASE SIGN UP BY FRIDAY 17 MARCH AT THE LATEST

Publisert 7. mars 2017 13:49 - Sist endret 14. aug. 2020 19:48