Tidligere arrangementer i opptak

Regnskog
Publisert 8. sep. 2021 14:45

LEAF er omtalt som potensielt et av de største globale tiltakene for å løse natur- og klimakrisen, men er fortsatt ukjent for mange. Klima- og miljøministeren, fagfolk og sivilsamfunnet kom til Klimahuset for å presentere og diskutere LEAF. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3.september 2021

Demonstrerende ungdom
Publisert 8. sep. 2021 12:10

Stortingsvalget står for døren. Hvilke partier har den beste klima- og miljøpolitikken? Vi inviterte to eksperter for å analysere og vurdere partienes programmer.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2.september 2021

To bøker
Publisert 1. sep. 2021 14:01

To av våre beste naturformidlere, Anne Sverdrup-Thygeson og Håvard Kauserud, lanserte hver sin nye bok. Under boklanseringen møttes de i samtale med forfatter Marie Aubert. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 24.august 2021

Jordklode med ballong
Publisert 17. juni 2021 12:15

Se opptak av feiringen her: Ungdommens festtale, sirkusforestilling, fagforedrag med Dag O. Hessen - og åpning av ny utstilling. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16. juni 2021

Oppvarmet jordklode
Publisert 8. juni 2021 08:30

I august kommer den første rapporten i den nye serien fra FNs klimapanel (IPCC). Bjørn H. Samset fra CICERO har ledet arbeidet med et av kapitlene. I dag tok han oss gjennom noe av den banebrytende naturvitenskapelige forskningen som er kommet ut i forkant av rapporten.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 7. juni 2021

Bilde av Christina Voigt
Publisert 4. juni 2021 07:34

I land etter land klages stater og selskaper inn for domstolene i såkalte klimasøksmål. I mange saker er det unge mennesker som går rettens vei for å beskytte sin egen fremtid. Også Norge står på tiltalebenken.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3. juni 2021

Barn tegner logo "Ung Bærekraft"
Publisert 3. juni 2021 12:14

FNs bærekraftsmål og læreplanene legger føringer for hvordan skolen skal gi elevene tverrfaglig handlingskompetanse innenfor bærekraftig utvikling. Bærekraft skal inn i alle fag på alle trinn. Hvordan kan skoleledere tilrettelegge slik at alle på skolen kan jobbe sammen mot dette målet?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2. juni 2021

Tekst: Sirkulærdagene 2021
Publisert 27. mai 2021 15:25

Verden trenger å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Det  må ganske enkelt bli slutt på bruk og kast.

Se opptak av arrangementene som ble strømmet 26. og 27.mai 2021

To barn ser på regnbuen
Publisert 12. mai 2021 07:07

Vi ødelegger, overforbruker og bygger ned naturen - og likevel sier vi at vi elsker den, at vi vil beskytte og redde den. Ser vi ikke hykleriet og paradoksene?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 11.mai 2021

tre personer i klimahuset
Publisert 29. apr. 2021 07:43

Den norske skolen er i endring, og de tradisjonelle rollene utfordres. Elevene skal få handlingskompetanse for en mer bærekraftig framtid, men hva betyr det for elevrollen, lærerrollen og skolen som en del av samfunnet? Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 28.april 2021

Stoler i ring
Publisert 8. apr. 2021 15:53

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 17.mars 2021

Hege Hisdal, NVE
Publisert 4. mars 2021 21:31

Endringer i klimaet påvirker vannets kretsløp. Men hvordan? Og hvilke konsekvenser kan dette få for folk og natur i Norge? Hva kan vi forvente i framtiden - og kan vi gjøre noe med det?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 4.mars 2021

To mennesker snakker sammen
Publisert 3. mars 2021 09:25

What implications for the green shift? How can climate financing avoid exacerbating already precarious debt vulnerabilities?

Hvilke implikasjoner for det grønne skiftet? Hvordan kan klimafinansiering unngå å forverre allerede usikre gjeldssårbarheter?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2.mars 2021

Klasserom
Publisert 4. feb. 2021 19:02

Hva trengs for å jobbe med bærekraftig utvikling i skolene på en god måte? Hva er det egentlig som bestemmer innholdet i læreplanene, og hvordan har dette temaet blitt behandlet der gjennom tidene?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 4.februar 2021

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, nese, øre.
Publisert 7. jan. 2021 19:01

2020 var virkelig det store annerledesåret – også når det gjaldt vær. Aldri før har det vært så varmt i Norge siden målingene startet på 1800-tallet: Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen*.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 07. januar 2021

To hender holder hverandre i dans
Publisert 25. aug. 2020 10:34

En feiring av menneskers evne til handling og endring - med et skråblikk på Norges oljetørste løsninger. Et fyrverkeri av akrobatikk, dans, håndstående og musikk. En utforskning av bevegelse når vi tenker nytt og kreativt i en situasjon der ting er snudd på hodet. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet i forbindelse med Grønn digital Arendalsuke 11. august 2020.