English version of this page

KLIMAHUSET

Hva er farlige utslipp? Vet du nok om hva klimaendringene vil gjøre med jorda? Er du litt usikker på forskjellen mellom vær og klima?

I dag er klimaendringene akseptert som realitet av de fleste av oss, men det er fortsatt manglende kunnskap om hva endringene består av, hvorfor de har kommet og hvilke konsekvenser de vil ha. Ungdom leder an med skolestreiker og sin kompromissløse tilnærming til situasjonen, og det er ungdom vi vil nå med Klimahuset.

Klimahuset åpner våren 2020 i Botanisk hage i Oslo. Det blir en ny og spennende arena for forskningsformidling om klima og miljø. Her kan barn, ungdom og hele familien bli klokere på hva klimaendringene egentlig innebærer, bli kjent med de mange løsningene som finnes og bli inspirert til handling. Det blir forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter – fra morgen til kveld.

I uteområdene rundt huset vil vi formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Inne vil vi gi forståelse for både de langsomme og naturlige klimaendringene og de raskere, menneskeskapte.

Med aktive, sanselige utstillinger og aktuelle debatter skal vi sammen utforske løsninger på klimautfordringene. Slik vil vi skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Utstillinger

Utstilling om skolestreiken - Naturhistorisk museum har dokumentert ungdommene som deltok i den nasjonale klimastreiken 22. mars 2019, og laget utendørs fotoutstilling.

Fremtiden er nå - Ny utstilling om ungdommers blikk på klima og mat i en tid med klimaendringer.

Kontakt

Har du spørsmål om Klimahuset?

Ta kontakt med prosjektkoordinator Torkjell Leira

Les mer om byggeprosjektet hos Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo.