English version of this page

KLIMAHUSET

Hva er farlige utslipp? Vet du nok om hva klimaendringene vil gjøre med jorda? Er du litt usikker på forskjellen mellom vær og klima?

Klimaendringene er her, men det er fortsatt manglende kunnskap om hva endringene består av, hvorfor de har kommet og hvilke konsekvenser de vil ha. Ungdom leder an med skolestreiker og sin kompromissløse tilnærming til situasjonen, og det er ungdom vi vil nå med Klimahuset.

Klimahuset åpner våren 2020 i Botanisk hage i Oslo. Det blir en ny og spennende arena for forskningsformidling om klima og miljø. Her kan barn, ungdom og hele familien bli klokere på hva klimaendringene egentlig innebærer, bli kjent med de mange løsningene som finnes og bli inspirert til handling. Det blir forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter – fra morgen til kveld.

I uteområdene rundt huset vil vi formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Inne vil vi gi forståelse for både de naturlige klimaendringene og de menneskeskapte.

Med aktive, sanselige utstillinger og aktuelle debatter skal vi sammen utforske løsninger på klimautfordringene. Slik vil vi skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Arrangementer

03 mars
08:30, Tøyen Hovedgård

Kontakt

Har du spørsmål om Klimahuset?

Kontakt:

Brita Slettemark, leder av Klimahuset

Torkjell Leira, prosjektkoordinator

Sverre Ø. Eikill, kommunikasjonsrådgiver

Vil du booke et framtidig besøk med skoleklassen din hos Klimahuset?

Fyll ut skjemaet her.

Les mer om byggeprosjektet hos Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo.