English version of this page

KLIMAHUSET

– utstillinger, opplevelser og debatt om klima og klimaendringer

Hva er Klimahuset?

bildelliste

Klimahuset blir en arena for å formidle forskning om klima og miljø, særlig rettet mot barn og ungdom. Klimahuset blir realisert ved hjelp av en raus gave fra Jens Ulltveit-Moe på 70 millioner. I tillegg er Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Statkraft og OBOS viktige bidragsytere for å få realisert Klimahuset. Prosjektet er godt inne i byggefasen og tar sikte på ferdigstillelse i februar 2020.

Huset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer.

Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål, skal Klimahuset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Kontakt

Har du spørsmål om Klimahuset?

Ta kontakt med prosjektkoordinator Torkjell Leira

Les mer om byggeprosjektet hos Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo.

Opplevelser for hele familien

Uteområdene rundt Klimahuset vil formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Utstillingene inne skal gi forståelse for både de langsomme, naturlige klimaendringene og de raske, menneskeskapte. Hovedmålgruppen er unge.

Huset vil også inneholde spektakulære audiovisuelle presentasjoner og en markedsplass for løsninger på klimautfordringene – både for individer og samfunn.

En arena for diskusjon og debatt

Klimahuset skal fylles med aktiviteter fra morgen til kveld. Vår ambisjon er å bli et vitalt møtested for klimaspørsmål.

Det planlegges gratis inngang til Klimahusets foajé og amfi. Her er det rom for debatter, seminarer, foredrag, filmvisninger, fortellerstunder, byttemarkeder, pop-up utstillinger og mye annet.

Amfiet vil gi rom for 140 mennesker og være utstyrt med moderne AV-utstyr. Det vil kunne brukes av både lokalmiljøet, klimaforskere, miljøorganisasjoner, næringslivet og det offentlige.

Et miljøvennlig bygg for framtida

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).

Huset er på 650 kvadratmeter. Bygget er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepaneler på taket. Byggeplassen vil være fossilfri.

Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi, og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til framtidens byggeløsninger.

Det ble gjennomført en arkitekt- og utstillingskonkurranse for nytt klimahus. Vinnerteamet består av arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo samt designkontoret Expology.