Tidligere arrangementer i opptak

Jordklode med ballong
Publisert 17. juni 2021 12:15

Se opptak av feiringen her: Ungdommens festtale, sirkusforestilling, fagforedrag med Dag O. Hessen - og åpning av ny utstilling. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16. juni 2021

Oppvarmet jordklode
Publisert 8. juni 2021 08:30

I august kommer den første rapporten i den nye serien fra FNs klimapanel (IPCC). Bjørn H. Samset fra CICERO har ledet arbeidet med et av kapitlene. I dag tok han oss gjennom noe av den banebrytende naturvitenskapelige forskningen som er kommet ut i forkant av rapporten.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 7. juni 2021

Bilde av Christina Voigt
Publisert 4. juni 2021 07:34

I land etter land klages stater og selskaper inn for domstolene i såkalte klimasøksmål. I mange saker er det unge mennesker som går rettens vei for å beskytte sin egen fremtid. Også Norge står på tiltalebenken.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3. juni 2021

Barn tegner logo "Ung Bærekraft"
Publisert 3. juni 2021 12:14

FNs bærekraftsmål og læreplanene legger føringer for hvordan skolen skal gi elevene tverrfaglig handlingskompetanse innenfor bærekraftig utvikling. Bærekraft skal inn i alle fag på alle trinn. Hvordan kan skoleledere tilrettelegge slik at alle på skolen kan jobbe sammen mot dette målet?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2. juni 2021

Tekst: Sirkulærdagene 2021
Publisert 27. mai 2021 15:25

Verden trenger å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Det  må ganske enkelt bli slutt på bruk og kast.

Se opptak av arrangementene som ble strømmet 26. og 27.mai 2021

To barn ser på regnbuen
Publisert 12. mai 2021 07:07

Vi ødelegger, overforbruker og bygger ned naturen - og likevel sier vi at vi elsker den, at vi vil beskytte og redde den. Ser vi ikke hykleriet og paradoksene?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 11.mai 2021

tre personer i klimahuset
Publisert 29. apr. 2021 07:43

Den norske skolen er i endring, og de tradisjonelle rollene utfordres. Elevene skal få handlingskompetanse for en mer bærekraftig framtid, men hva betyr det for elevrollen, lærerrollen og skolen som en del av samfunnet? Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 28.april 2021

Stoler i ring
Publisert 8. apr. 2021 15:53

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 17.mars 2021

Hege Hisdal, NVE
Publisert 4. mars 2021 21:31

Endringer i klimaet påvirker vannets kretsløp. Men hvordan? Og hvilke konsekvenser kan dette få for folk og natur i Norge? Hva kan vi forvente i framtiden - og kan vi gjøre noe med det?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 4.mars 2021

To mennesker snakker sammen
Publisert 3. mars 2021 09:25

What implications for the green shift? How can climate financing avoid exacerbating already precarious debt vulnerabilities?

Hvilke implikasjoner for det grønne skiftet? Hvordan kan klimafinansiering unngå å forverre allerede usikre gjeldssårbarheter?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2.mars 2021

Kraftkvinnene
Publisert 15. feb. 2021 14:28

– Det er helt fantastisk at så mange har engasjert seg i denne prisutdelingen. Den vil bidra til å sette et viktig fokus på hvor mange solide fagkvinner vi har i bransjen, og forhåpentlig bidra til å rekruttere enda flere, sa styremedlem i Kraftkvinnene og næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Solgun Furnes. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 8.februar 2021

Verdenskart med temperatur
Publisert 10. feb. 2021 11:13

Fram til i år var klimanormalen basert på årene 1961-1990. Nå er den nye normalen klar: 1991-2020. Hvilke konsekvenser får det? Hvordan vil nye klimanormaler beregnes, og hva vil tidsspennet være der?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 9.februar 2021

Klasserom
Publisert 4. feb. 2021 19:02

Hva trengs for å jobbe med bærekraftig utvikling i skolene på en god måte? Hva er det egentlig som bestemmer innholdet i læreplanene, og hvordan har dette temaet blitt behandlet der gjennom tidene?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 4.februar 2021

Fabrikkpipe med røyk, tekst om skjulte utslipp
Publisert 4. feb. 2021 11:10

Mange land i Europa og verden engasjerer seg i bærekraftige byutviklingsprosjekter som bidrar til det grønne skiftet. Men er ikke disse nye måtene å leve miljøvennlig på i ferd med å bli nye markører for sosial ekskludering?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 28. januar 2021 (klikk på bildet under)

Fabrikkpipe med røyk, tekst om skjulte utslipp
Publisert 29. jan. 2021 08:07

Mye av det vi gjør i hverdagen påvirker klimaet. Kjøttdeigen vi putter i fredagstacoen, genseren vi kjøpte på tilbud, den nye bilen, helgeturen til Barcelona eller oppussingen av kjøkkenet. I et forbruksperspektiv står det private forbruket for nesten to tredjedeler av de totale norske utslippene!

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 28. januar 2021

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, nese, øre.
Publisert 7. jan. 2021 19:01

2020 var virkelig det store annerledesåret – også når det gjaldt vær. Aldri før har det vært så varmt i Norge siden målingene startet på 1800-tallet: Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen*.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 07. januar 2021

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, nese, øre.
Publisert 19. des. 2020 07:30

Dag O Hessen møtte Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter, til en samtale om boka "Verden på Vippepunktet".

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 18. desember 2020

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, nese, øre.
Publisert 18. des. 2020 09:08

Thomas Horne og Beate Nossum møttes til samtale om sine bøker, "Den store klimaguiden" og "Klimapraten". Samtalen ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 17. desember 2020

Publisert 18. des. 2020 08:48

Gaute Eiterjord og Petter Gulli møttes til samtale om sine bøker, "Klimaopprøret" og "Håp". Samtalen ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16. desember 2020

Bildet kan inneholde: person, hode, nese, munn, leppe.
Publisert 16. des. 2020 08:24

Andrew Petter Kroglund og Anja Røyse møttes til samtale om sine bøker, Termostat og Varm klode, kaldt hode. Samtalen ble ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 15. desember 2020

Bildet kan inneholde: grønn, tekstil, vinter, lykkelig, ansiktsuttrykk.
Publisert 3. des. 2020 21:00

Forbinder du jul med kjøpefest, pyntedilla og etegilde? Er du lei kjøpepress, plastemballasje og glanset julepapir? Bør vi handle mest mulig julegaver for å støtte varehandelen gjennom krisen?

Ta julen tilbake ved å gjøre noen grep som gjør julen hyggeligere, roligere og mer stemningsfull – i tillegg til å være bra for jordkloden.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3. desember 2020