English version of this page

Fjellhagen – vårt vakre fjell-landskap 

Bildet kan inneholde: hage, naturlig landskap, vegetasjon, botanisk hage, tre.
Foto: Ragna Bruland

Fjellhagen er et fjell-­landskap i miniatyr med steinete rygger, topper og skrenter omgitt av gresskledde daler og skråninger. Terreng, vann og planter spiller sammen for å gi et inntrykk av det store mang­foldet av planter som finnes i fjell­områder over hele verden.

Den rikeste blomstringen finner sted om våren og forsommeren, men det vil gjennom hele sesongen alltid være noen planter som står i blomst eller frukt. De aller fleste plantene er dyrket fram fra frø samlet i naturen. Alle er flerårige, og tas ikke inn om vinteren. Vanligvis finner du mellom 1500 og 1700 ulike planteslag i Fjellhagen.

Se video fra vårblomstringen i Fjellhagen

Anlegget ble åpnet i 1968 og er inspirert av fjellhager i Alpene. Den er geografisk bygd opp, slik at planter fra samme verdensdel i hovedsak vokser sam­men, med Europa nederst, Asia i midten og Amerika øverst. Les mer om inndelingen på oversikts­-skiltene øverst og nederst i hagen.

Bekken er kunstig anlagt, med vann som resirkuleres. Den ender i en liten foss som renner ut i fjellhage­dammen. Dammen utgjør binde­leddet mellom Fjellhagen og de andre avdelingene Slåtte­marken og Osloryggen. Fjellhagen er et område i kontinu­erlig utvikling. Planter prøves ut her. Ikke alle består – planteutvalget endres og finjusteres. Området utvides stadig med nye felt.

liste

Lang historie

I 2019 er det 30 år siden Fjellhagen offisielt ble åpnet, 4. juni 1989. Planene om en fjellhage for Botanisk hage kan imidlertid spores helt tilbake helt til 50-tallet.

Anleggsarbeidene ble startet i høsten 1968 under ledelse at daværende bestyrer av Botanisk museum, professor Rolf Berg. Mange av elementene i hagen – som bekker, små fossefall og dammer – er kunstig konstruert og ble utført av hagens ansatte. (Se bilder fra anleggsprosessen i bildekarusellen under). 

Kilde: Botanisk hage 1814-2014 – Historien om en hage, av Liv Borgen (Press) 

Myra i Fjellhagen

En bit av en næringsfattig myr i Oslomarka ble flyttet til Tøyen i 1985. Den finner du ved dammen nederst i Fjellhagen, og her vokser mange vanlige norske planter i lyngfamilien, som blåbær, tyttebær, røsslyng, pors og finnmarkspors.

Historiske bilder fra Fjellhagen

arkiv

Underavdeling