Plan- og styringsdokumenter

 

Strategiplan 2010-2020 (pdf)
 

Årsplan 2017-2019 (pdf)

Årsplan 2016-2018 (pdf)

Årsplan 2015-2017 (pdf)

Årsplan 2014-2016 (pdf)

Årsplan 2013-2015 - intern rullerende og innsendt versjon

Årsplan 2012-2014 - intern rullerende og innsendt versjon

Samlingsplanen (Samlingsforvaltning ved Naturhistorisk museum - strategi og planer)

Årsplan for Lokalt Arbeidsmiljø Utvalg (Lamu) 2012

Arkiverte planer

Årsplan 2011-2013 innsendt UiO (pdf) - Intern plan 2011-2013
Årsplan 2010 (pdf)
Styret og styrereferater
NHMs faglige prioriteringer (sep. 2008, pdf)

UNMs strategiplan 2003-2008 (pdf)
Årsplan 2008 (pdf)
Strategisk plan 2006-2009 (pdf)
Årsplan 2009 (pdf)

Årsrapporter

Årsrapport 2007 (pdf)

Reglement og bemanningsplan

Reglement for NHM og KHM, UiO
Funksjons- og bemanningsplan nov. 2000 (pdf)

Høringsuttalelser

NOU 2006 08 Kunnskap for fellesskapet (pdf)

Publisert 18. aug. 2009 14:13 - Sist endret 6. des. 2018 13:54