English version of this page

Seksjon for utadrettet virksomhet

Seksjon for utadrettet virksomhet (UTAD) har ansvar for museets publikumstilbud.

Seksjonen utvikler, produserer og drifter museets faste og midlertidige utstillinger, og har ansvar for omvisninger, foredrag og andre typer publikumsarrangementer. Organisering og gjennomføring av museets vår- og høstprogram inngår som en del av dette. Seksjonen tar også hånd om produksjonen av museets ulike trykksaker.

For museet er skoleelever en stor og viktig gruppe besøkende, og UTAD har undervisningstilbud til skoleklasser på alle nivåer. Våre museumslærerer arrangerer også etter- og videreutdanningskurs - primært rettet mot lærere i skoleverket.

Seksjonen består av flere universitetslektorer innen museets fagområder, kommunikasjonsmedarbeidere, designer, nettredaktør og pressekontakter.

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo Telefon: +47 22851820

Enhetskoder

Koststed 28000500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 280500 Vortex, FS m.m.