Styremøter NHM 2019

Saksliste Protokoll
28 februar  28 februar28 februar28 februar
29 mars (Ekstraordinært) 4 juni29 mars

4 juni

Sirkulasjonssak pr. 20.juni
Elkem og Olge Adamssons stiftelse - oppnevning av fagkomité

10 oktober4 juni

Protokoll sirkulasjonssak

10 oktober 12 desember10 oktober
10 desember10 desember10 desember10 desember 10 desember
 
Publisert 21. mars 2019 09:23 - Sist endret 3. juli 2019 15:21