Styremøter NHM 2020

Innkalling med sakskart er normalt produsert og sendt ut en uke før møtet. Protokollene produseres fortløpende etter møtene.

Tilsettingssaker behandles konfidensielt.

Møtedato Saksliste Protokoll
27.02.2020 Innkalling Protokoll
04.06.2020

Innkalling

Protokoll

15.09.2020 Innkalling Protokoll
08.12.2020 Innkalling Protokoll
Publisert 21. mars 2019 09:23 - Sist endret 19. feb. 2020 09:10