Styremøter NHM 2022

Innkalling med sakskart er normalt produsert og sendt ut en uke før møtet. Protokollene produseres fortløpende etter møtene.

Tilsettingssaker behandles konfidensielt.

Møtedato Saksliste Protokoll
11.02.2022 Innkalling Protokoll
28.04.2022

Innkalling

Protokoll

02.06.2022 Innkalling Protokoll
22.09.2022 Innkalling Protokoll
08.12.2022 Innkalling Protokoll
Publisert 22. des. 2021 10:33 - Sist endret 13. juni 2022 08:53