Axel Müller

Professor
Forskningsgruppeleder - Mineralogisk forskningsgruppe
Bilde av Axel Müller
English version of this page
Telefon +47-22851689
Rom 1515
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 38 0580 Økern (Geological Museum)
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er mineralogi og petrologi av granitter og pegmatitter og tilknyttet sjeldne-metall- (Li, Sn, W, In, Nb, Ta, REE), edelstein- og industrimineralforekomster (kvarts, feltspat, glimmer, fluoritt). Mitt forskningskonsept er den genetiske mineralogi som forklarer mangfoldet av mineraler på jorden og hvordan og hvorfor de er dannet. Den røde tråd i min forskning er kjemien og mineralogi av kvarts, som er en av de mest vanlige mineraler i jordskorpen og et viktig industrimineral, for eksempel, for fremstilling av solceller og mikrobrikker. Den anvendte mineralogi er en viktig del av mine studier for å formidle hvilke og hvor mineraler brukes til produksjon av bruksgjenstander i vårt daglige liv. Hele min forskning er tett knyttet til nasjonal og internasjonal  gruve- og mineralprosesseringsindustrien. Jeg driver også med forskning om geovitenskapshistorie.

Bakgrunn

Siden 2015:       Professor i mineralogi ved Naturhistorisk Museum i Oslo

Siden 2012:       Ekstern forsker ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2013 – 2014:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2012 – 2013:     Sjefsgeolog ved The Quartz Corp, Spruce Pine, USA

2004 – 2012:     Seniorgeolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim

2002 – 2004:     Post Doc ved Natural History Museum of London, Storbritannia

2001 – 2002:     Ingeniørgeolog ved Movement and Blasting Consulting i Leipzig, Tyskland

2000 – 2001:     Stipendiat ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1997 – 2000:     PhD ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1993 – 1996:     M.Sc. ved Universitet i Göttingen, Tyskland

1990 – 1993:     B.Sc. ved Bergakademie i Freiberg, Tyskland

Verv

Associate editor for Journal of Geochemical Exploration

Associate editor for Zeitschrift für Geologische Wissenschaften

Medlemskap

Society of Economic Geologists (SEG)

Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)

Mineralogical Society of Great Britain and Ireland

Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V:

Gesellschaft für Geowissenschaften (GGW)

Norsk Geologisk Forening (NGF)

Scientific Associate of the Natural History Museum of London

Emneord: Geologi, Petrologi
Publisert 3. juni 2015 15:16 - Sist endret 8. mars 2021 14:40