Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum)

Waldemar C. Brøggers hus er stengt for publikum. Høydepunkter fra de geologiske utstillingene vises i Colletts hus.

Waldemar C. Brøggers hus. Foto: Per Aas, NHM

Brøggers hus stengt for publikum

Waldemar C. Brøggers hus er stengt for publikum. Høydepunkter fra de geologiske utstillingene vises i Colletts hus.

De geologiske utstillingene skal fornyes, og bygningen rehabiliteres.

Byggets historie

På UiOs 200-årsdag, 2. september 2011, ble Geologisk museum døpt om til Waldemar C. Brøggers hus. Les mer om Waldemar C. Brøgger

Beliggenhet og tilgjengelighet

Bygningen Geologisk museum ble reist i årene 1911-17 etter initiativ av professor Waldemar Christopher Brøgger, den gang Universitetets første rektor, professor i  geologi og direktør ved Mineralogisk Institutt.

Museet inneholdt ved åpningen tre administrativt atskilte enheter: to universitetsmuseer og Universitetets Mineralogiske Institutt. Museene Mineralogisk-Geologisk Museum og Paleontologisk Museum omfattet utstillinger, samlinger, kontorer, laboratorier, forelesningsrom og felles bibliotek. Utstillingene ble åpnet for publikum i 1920 med Kong Haakon 7. tilstede.

Bygningen er satt opp av murstein med granittkledning, er i fire etasjer med ekstra loft og kjelleretasje. Samlingene er utstilt i tre saler Bergartssalen, Mineralsalen og Paleontologisk sal i tillegg til Øglehallen.

Geologisk museum har røtter tilbake til Bergseminaret på Kongsberg grunnlagt 1757.

Bergseminarets mineralsamling og seminarets øvrige virksomhet ble overført til Universitetet da dette ble opprettet i 1811.

I Brøggers hus kunne publikum se utstillingene

Les også:
Museumsmuseet (Museum for universitets- og vitenskapshistorie)

Publisert 11. des. 2007 07:43 - Sist endret 14. okt. 2020 13:07