Waldemar C. Brøggers hus (tidl. Geologisk museum)

Tidligere kjent som Geologisk museum. På Universitetet i Oslo sin 200-årsdag, 2. september 2011, ble Geologisk museum døpt om til Waldemar C. Brøggers hus. 

museumsbygning med kunstneriske trestopler i forgrunnen

Bygningen Geologisk museum ble reist i årene 1911-17 etter initiativ av professor Waldemar Christopher Brøgger, den gang Universitetets første rektor, professor i  geologi og direktør ved Mineralogisk Institutt.

Museet inneholdt ved åpningen tre administrativt atskilte enheter: to universitetsmuseer og Universitetets Mineralogiske Institutt. Museene Mineralogisk-Geologisk Museum og Paleontologisk Museum omfattet utstillinger, samlinger, kontorer, laboratorier, forelesningsrom og felles bibliotek. Utstillingene ble åpnet for publikum i 1920 med Kong Haakon 7. tilstede.

Bygningen er satt opp av murstein med granittkledning, er i fire etasjer med ekstra loft og kjelleretasje. Samlingene er utstilt i tre saler Bergartssalen, Mineralsalen og Paleontologisk sal i tillegg til Øglehallen.

Geologisk museum har røtter tilbake til Bergseminaret på Kongsberg grunnlagt 1757.

Bergseminarets mineralsamling og seminarets øvrige virksomhet ble overført til Universitetet da dette ble opprettet i 1811.

Les også
Museumsmuseet (Museum for universitets- og vitenskapshistorie)

Publisert 11. des. 2007 07:43 - Sist endret 16. mai 2022 19:00