Sjøskorpionen på Ringerike

Sjøskorpionene kan sees i våre nye geologiske utstillinger.

Bildet kan inneholde: vann, reptil, organisme, terrestrisk dyr, skilpadde.
Foto: Hans Arne Nakrem/Naturhistorisk museum

"Som den lå der ennå glinsende av stenens fuktighet, så den nesten levende ut, og man ventet uvilkårlig at den neste øyeblikk ville reise seg fra sin stenkiste, hvor den hadde hvilt i hundrer av millioner år, og krype ut i sjøen, som blinket noen få meter borte."

Sitatet ovenfor er professor Johan Kiærs beskrivelse av funnet som ble gjort på Rudstangen ved Tyrifjorden 20. juli 1911.

Sjøskorpionfossilet fra Rudstangen er et av verdens fineste, og det fineste fossilet som noen gang er gravd ut i Norge.


Publisert 9. mars 2015 14:26 - Sist endret 5. mai 2022 14:21