Sjøskorpionenes nålevende slektninger

Figur 1: A - sjøskorpion, B - skorpion, C  - dolkhale, D - edderkopp

Alle sjøskorpioner har 6 par ben på undersiden av hodet. Det har også dolkhaler, som lever i varme farvann, skorpioner og edderkopper. Disse regnes sammen med sjøskorpionene i en egen gruppe av ledd-dyr, forskjellig fra krepsdyr og insekter, en gruppe som kalles klosaksdyr (Chelicerata) fordi de alle også har klosakser (chelicerer) på det forreste par lemmer.

Dolkhalene regnes som de nærmeste nålevende slektninger til sjøskorpionene - begge slags dyr skiller seg fra skorpioner og edderkopper ved å ha gjeller og gjellelokk-plater. Dolkhaler har forholdsvis større hodeskjold enn sjøskorpionene og kropps-skjoldet er ikke delt opp i ledd (leddplater). Men fossiler av dolkhaler er kjent helt tilbake til jordens oldtid, og viser at kropps-skjoldet opprinnelig var ledd-delt. 

Publisert 27. mars 2015 11:00 - Sist endret 28. mars 2022 21:24