Geologisk Museums Venneforening

Aragonitt, Østerike innkjøpt med midler fra GMV i 2012. Foto: Ø. Thoresen, NHM.

Geologisk Museums Venneforening (GMV) består av ca. 50 personer som har geologi og mineralogi som hobby, og som også er interessert i den vitenskapelige siden av geologien. Medlemmene bor spredt i hele Norge. Interessen vår har knyttet oss til mineralogisk avdeling, ved Naturhistorisk Museum i Oslo. Vi ser nytten av at noe av det beste materialet fra funn blir innkjøpt eller donert til museet til nytte og glede for fellesskapet

Publisert 2. mars 2009 18:59 - Sist endret 22. apr. 2020 10:52