Edeltrøffel

Nese for trøffel?

Hundesnute

Har du nese for trøffel?

I 2011 og 2012 har NHM, med støtte fra Artsdatabanken, et prosjekt for kartlegging av trøfler i Norge og – du kan hjelpe!

Underjordiske sopper, eller trøfler i vid betydning, er en heterogen gruppe sopper. Trøfler er økologisk tilpasset til å tåle tørke. Det sporebærende laget har lukket seg inne i en ball, og gått under jorda. Dette høres ikke så lurt ut om du sprer deg ved sporer. Derfor har de en spredningsstrategi: nemlig duft!

Duften av trøfler er helt uimotståelig for noen pattedyr. De graver opp og spiser trøflene. Sporene passerer gjennom fordøyelsessytemet, og kommer ut igjen i andre enden. På denne måten oppnår sporene også noe geografisk spredning i forhold til opphavet. Den delen av soppen som spises er soppens frukt. Den egentlige soppen er sopphyfer som bor i bakken, og som har sopprot (mykorrhiza) med trær.

I tidligere tider trodde man at denne underjordiske klumpen var resultat av lynnedslag, eller et slags mineral. Under naturvitenskapens utvikling fra 1500-tallet og framover diskuterte man fortsatt om trøfler var dyr, planter eller mineral. Soppsystematikkens far i Norden, Elias M. Fries (1794-1878), viet heller ikke disse underjordiske soppene stor oppmerksomhet.

Nei, det måtte franskmenn og italienere til, og på slutten av 1700-tallet ble det orden på systematiseringa av trøfler – det vil si trøfler i vid betydning.

Publisert 15. mars 2011 14:15 - Sist endret 15. jan. 2015 10:27