Planter rådyr ikke liker

I de senere årene har rådyr blitt et økende problem for mange hageeiere. Rådyrene har etter hvert trukket ut av skogen og ned i tettbebyggelsen og gjort til dels stor skade i hager, ved å bruke disse som fórplasser.

Med rådyrresistente planter menes ikke planter som er helt uspiselige for rådyr, og som de aldri beiter på, men det er planter som er lite attraktive og som vanligvis står langt nede på menyen til rådyrene. Det finnes bare et fåtall planter som rådyrene avskyr. Man må imidlertid være oppmerksom på at det er variasjoner fra sted til sted, og i de individuelle rådyrenes fõrvaner.

Plantene på disse listene er framkommet etter utenlandske erfaringer og observasjoner. Der bare slektsnavnet er oppgitt, betyr dette at man regner de fleste artene i denne slekten som "resistente", men at det kan være variasjoner mellom artene i samme slekt. Artene på listene er observert som "resistente", men har ingen erfaringer eller observasjoner av andre arter i denne slekten.

Emneord: rådyr, planter
Publisert 18. feb. 2009 15:13 - Sist endret 11. sep. 2018 15:56