Blomster som er bra for pollinerende insekter

Naturhistorisk museum har sammen med en rekke organisasjoner laget lister over pollinatorvennlige hageplanter og viltvoksende planter og trær.