bildeliste-planter

 • 24. okt. 2019

  Fredløs er en flerårig urt i nøkleblomfamilien og er vanlig nord til Trøndelag.

 • 24. okt. 2019

  Her plasserer Finn Ervik en favn med lyssiv i en kasse til neste transportetappe. Lyssiv hører til sivfamilien og er vanlig i hele landet nord til Lofoten.

 • 24. okt. 2019

  Vassgro er en sumpplante som hører til vassgrofamilien.

 • 24. okt. 2019
 • 24. okt. 2019

  Sverdlilje tilhører slekten Iris i sverdliljefamilien. Den vokser på våte steder langs kysten til Nordland.

 • 24. okt. 2019

  Gråor er et løvtre i bjørkefamilien. Den er blant trærne som blomstrer tidligst.

 • 24. okt. 2019

  Lyssiv på plass i Klimahagen.

 • 24. okt. 2019

  Flere bregnearter vokser i flomskogmark. Her er en ormetelg som har kommet til Klimahagen fra Barkåker.

 • 24. okt. 2019

  Her er en svartor på plass i Botanisk hage. Svartor er, som gråor, et løvtre i bjørkefamilien.

 • 24. okt. 2019

  Sverdliljene gjør seg godt i regnbedet.

 • 24. okt. 2019

  Her er en krysning mellom svartor og gråor.