Deltakere i NatTOv – Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – begreper, prinsipper og verktøy

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lars Erikstad lars.erikstad@nhm.uio.no
Rune Halvorsen Professor +47 22851629 +47 95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Vegar Bakkestuen
Jogeir Nicolai Stokland

Andre deltakere

  • Terje Gobakken (UMB)
  • Sabrina Mazzoni
  • Erik Næsset (UMB)
  • Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning)
  • Harald Bratli (Norsk institutt for skog og landskap)
  • Gunnar Engan (Norsk institutt for skog og landskap)