English version of this page

Fakta om Klimahuset

Bildet kan inneholde: anlegg, natur, blad, bygning, tre.
  • Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og åpnet i juni 2020.
  • Bygget ble gitt i gave til Universitetet fra Jens Ulltveit Moe, UMOE.
  • Utstillingen innendørs og installasjonene i Klimahagen er designet og bygget av utstillingsarkitektene SixSides.

  • Klimahuset er bygget på en måte som gir minst mulig miljøbelastning og klimagassutslipp og er premiert som et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Les mer om byggeprosjektet Klimahuset.
  • Klimahusets drift er eksternt finansiert ved oppdrag, sponsorer og samarbeidsprosjekter. Våre samarbeidspartnere og bidragsytere er Oslo kommune, Statkraft, Obos, Sparebankstiftelsen DNB, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning, Universitetsbiblioteket, Fritt Ord, Stiftelsen Uni, Stiftelsen Flux, Miljødirektoratet, Forskningsrådet og Mr. Iceman.

Bli vår samarbeidspartner!

Vi ønsker bedrifter og organisasjoner velkomne til å bli med oss videre i å utvikle og styrke arbeidet med å gi publikum og skoleklasser et faglig forankret og attraktivt tilbud for å forstå mer av klima- og miljøproblemene vi står overfor. Ta kontakt for å diskutere muligheter for samarbeid.

 

 

ÅRSRAPPORTER

2021
2020
2019

 

Publisert 2. mars 2020 10:58 - Sist endret 3. nov. 2022 13:35