English version of this page

Skandinavisk rygg

Bildet kan inneholde: stein, vegetasjon, berggrunn, naturlig landskap, natur reservat.
Foto: Dag Inge Danielsen

På Skandinavisk rygg viser vi ikke bare plantene som vokser i skandinaviske fjell – vi viser også selve fjellet. Forskjellige bergarter vil danne forskjellige jordsmonn, og derfor vil også vegetasjonen variere. Noen planter trives i berggrunn av granitt, mens andre foretrekker skifer. Steinene i dette området er hentet fra mange steder i Norge. 
Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom botanikere, geologer og gartnere. Vi ønsker å vise noe mer enn bare plantene, men også gi et innblikk i de underliggende forholdene som skaper karakteristiske naturtyper. Deler av anlegget er myrmark, andre er grus og sand. Slike variasjoner i grunnforhold er en av de viktigste betingelsene for utviklingen av biologisk mangfold. 

Fjellplanter vokser langsomt. Beliggenheten på Tøyen er ikke optimal for arter som bergfrue, men vi har dyktige gartnere som gjør det de kan for å få dem til å trives. Andre fjellplanter vi dyrker her er norsk malurt, bergjunker og finnmarkssvineblom, som bare har ett naturlig voksested.
 

Kjenner du Norges nasjonalblomst?

Visste du at bergfrue, Saxifraga cotyledon, er Norges nasjonalblomst? Nitimens lyttere stemte fram røsslyng til den samme tittelen på 1970-tallet. Men da hadde botanikerne for lengst valgt bergfrue, som er sjelden utenfor Norge. Den er også fylkesblomst for Møre og Romsdal. 

Marmor ikke populært

Marmor danner et jordsmonn med høy pH og få andre næringsemner enn kalsium. Bare noen få planter har tilpasset seg et så sært og næringsfattig vekstmiljø. Disse slipper imidlertid konkurranse, så de får ha hele marmorområdet for seg selv. Vår marmor kommer fra Velfjorden i Nordland, der du finner Norges største steinbrudd.
 

Verdens minste tre

Musøre er en plante i vierfamilien. Den regnes som verdens minste tre. Det blir ikke mer enn 5 cm høyt. Det er tilpasset barske arktiske og subarktiske forhold og finnes oppe på snaufjellet over 1500 moh i Sør-Norge, mens den kan forekomme helt ned til strandkanten i arktiske områder i nord og på Svalbard.