English version of this page

Kort biografi, Jørn Harald Hurum

Født 04.11.1967 i Drammen

Utdannelse

 • 1993 Cand. Scient. i Paleontology ved UiO med oppgaven: "Snout and orbit of Cretaceous Asian multituberculates studied by serial sections".
 • 1997 Ph.D. i Paleontologi ved UiO. Med oppgaven "Cranial structure and relationships of Mongolian Late Cretaceous multituberculate mammals".

Ansettelser:

 • 1993-1997: Ph.D student ved Naturhistorisk museum
 • 1998-2000: NFR Post Doc, Tyrannosauriders anatomi og systematikk
 • 2000-2013: Førsteamanuensis i Paleontologi ved Naturhistorisk museum
 • 2010 – nå: Professor 2 ved UniS (University Studies at Svalbard, Longyearbyen)
 • 2013 – nå: Professor i Vertebrat Paleontologi ved Naturhistorisk museum, UiO

Publisering

I min forskningskarriere har jeg så langt publisert på pattedyr fra kritt, paleocen og eocen, dinosaurer fra kritt og marine reptiler fra jura og trias på Svalbard. Jeg har publisert over 40 fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter og gitt mer enn 60 vitenskapelige foredrag ved internasjonale og nasjonale konferanser.

Feltarbeid

Jeg har gjort feltarbeid i Canada med Phillip Currie (1988, 1998, 1999), i Argentina med Phillip Currie and Rodolfo Coria (1999) og i Mongolia med de begge og Zofia Kielan-Jaworowska (2002), i Kirgisistan med Lev Nessov and Alexander Averianov (1992), Alaska i med Patrick Druckenmiller i 2013 og har reist i Kina, Europa, Afrika and Australia for å besøke fossilfunnsteder. Feltarbeid på Svalbard er mitt hovedfokus siden jeg første gang besøkte øygruppen og lette etter øgler som 17-åring i 1985. 12 sesonger kartlegging av dinosaurfotspor (2002, 2014) og utgravninger av marine reptiler (2004, 2006-2012, 20014-15) har det blitt så langt.

Formidling

Jeg er spesielt interessert i vitenskapsformidling og har skrevet rundt 60 populærvitenskapelige artikler og åtte bøker. Jeg har vært mye i både radio og TV og i norske aviser, med mer enn 500 dokumenterte oppslag. Dette innebefatter ikke media rundt IDA lanseringen da det internasjonalt var mer enn 10.000 oppslag og 300 intervjuer på noen uker i 2009. Jeg har hatt talkshow på Kanal24 (Hurum og Ødegaard), hatt ukentlig programdel i NRK (Jørns hjørne på Newton, NRK1) og var fast paleontolog i Nitimen (NRK P1) i ett år.

Jeg har holdt over 350 populærvitenskapelige foredrag for alt fra barnehager til næringsliv, politikere og kongelige.

Fem dokumentarfilmer er laget om min forskning; National Geographic (1), History Channel/BBC/ZDF (2) NRK (2).

Priser

 • Utnevnt til Emerging Explorer 2011 av National Geographic for vitenskapelig arbeid på Svalbard og med IDA. 
 • Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo i 2001
 • Toffenprisen for formidling i 2003
 • Æresnysgjerrigper i 2008
 • Forskningsrådets formidlingspris i 2009
 • Folkeopplysningsprisen i 2009

For mer oppdatert dokumentasjon se Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:46 - Sist endret 28. apr. 2016 10:10