English version of this page

Administrasjonen, NHM

Administrasjonen ved museet omfatter fellesoppgaver knyttet til arkiv, drift og sikkerhet, personell og HMS, informasjon/markedsføring, IKT, økonomi samt studie- og undervisning. Den ivaretar også oppgaver knyttet til organisasjon, planlegging, utredning, strategi- og utviklingsarbeid. Administrasjonen er organisert i stab.

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo

Enhetskoder

Koststed 28000200 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 280010 Vortex, FS m.m.