Demensprisen 2021 til Oldemors hage

Følgende melding tikket nylig inn til ledelsen for Botanisk hage: «Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag har gleden av å informere om at Demensprisen 2021 går til Oldemors hage ved Botanisk hage, Naturhistorisk museum. Prisen gis for det flotte tiltaket som Oldemors hage er, og har vært gjennom mange år, for personer med demens og pårørende i Oslo.»

Artikkelen sto først på trykk i Palmebladet (Botanisk hages Venner)

Prisen ble delt ut i forbindelsen med det digitale arrangementet «Demens i Oslo», som var en markering av den Internasjonale Alzheimerdagen 21. september. Prisoverrekkelsen skjedde i Oldemors hage.

På vegne av hele staben ble prisen tatt imot av Nina Myrland, som har vært ansvarlig gartner for Oldemors hage siden anlegget ble åpnet i 2008.

– Det var en fantastisk anerkjennelse å få denne prisen, men jeg må understreke at den går til hele Botanisk hage, sier Nina Myrland.

– For meg ble det også et hyggelig gjensyn med flere av fagfolkene i Oslo kommune som vi samarbeidet med da vi anla Oldemors hage.

Bildet kan inneholde: klær, smil, blomst, anlegg, bukse.
Foto: Karenina Kriszat

På bildet ser vi fra venstre fungerende hagesjef Oddmund Fostad, museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle, avdelingsleder Lovisa Gustafsson, gartner Nina Myrland med prisdiplomet og museumslektor Marit Grønbech som arrangerer «Møter med minner» i Oldemors hage.

Dette er omvisninger i sansehagen for personer med demens ved dagsenter og sykehjem. Omvisningene legger opp til samtale rundt velkjente planter. De arrangeres i månedene juni og august og bestilles i god tid på adressen skoletjenesten@nhm.uio.no

Omvisningene har plass til ti personer, inkludert ledsagere, og inntil to rullestoler.

Les mer

Om Oldemors hage

Av Dag Inge Danielsen
Publisert 29. sep. 2021 13:40 - Sist endret 30. sep. 2021 08:59