Takk for seg etter hundre år

Splittet bjørk "takket av" etter lang og tro tjeneste i Fjellhagen

Mann i toppen lift bruker motorsag på stort bjørketre

Gartnerne Andreas Løvold, i toppen av treet, og Paal Haddal i Fjellhagen tirsdag. 

Mann i toppen av lift sager ned bjørketreEt stort og vakkert bjørketre har i mange år satt sitt preg på Fjellhagen i Botanisk hage. Denne uka er det blitt fjernet bit for bit. Treet besto av to hovedstammer på samme rot. For å sikre de to stammene, ble det for flere år siden festet en vaier mellom de to stammene.

– Vi oppdaget sist fredag at det hadde oppstått en markert sprekk lengst ned på treet, rett over bakken, der hvor stammene deler seg, forteller overgartner Oddmund Fostad.

Sammen med trepleierne og HMS-ansvarlig vurderte han at sikringstiltaket ikke lenger var tilstrekkelig. Vaieren tålte en belastning på 8 tonn. Den nye sprekkdannelsen tydet på at hovedstammene var i ferd med å skli fra hverandre. Dermed var det risiko for at vaieren ikke lenger kunne holde treet på plass.

Andre oppgaver ble lagt til side, lift ble bestilt og hagens arborister satte i gang en operasjon der stammene ble kuttet ned bit for bit over to dager.

Bjørka var ca. hundre år gammel og ca. 20 meter høyt.   – Det er trist når et så flott tre må tas ned. Men vi må først og fremst ta hensyn til sikkerheten for publikum og ansatte. Og vi planter hvert år flere nye trær, slik at antallet trær øker år for år, sier overgartneren.

Bildet kan inneholde: anlegg, tre, tre, stamme, terrestrisk plante.
Sprekken mellom stammene nederst på treet hadde blitt markert større da arbeidet ble satt i gang tirsdag.   Foto: Dag Inge Danielsen, NHM​​​​
Bildet kan inneholde: anlegg, sky, himmel, tre, naturlandskap.
Slik så det ut i Fjellhagen onsdag ettermiddag. Resten av stammene vil bli fjernet i løpet av de neste dagene. Foto: Dag Inge Danielsen, NHM

 

Emneord: bjørk, trefelling, Fjellhagen Av Dag Inge Danielsen
Publisert 7. juli 2021 17:34 - Sist endret 8. juli 2021 09:43