Seminarserie: Bærekraft på timeplanen

Bli en reser i bærekraftsundervisning! Klimahuset byr på faglig påfyll og inspirasjon gjennom en spesialsydd serie for deg som jobber med, eller brenner for, bærekraft på timeplanen.

lærer som underviser inne i Klimahuset

Foto: NHM/Jarli&Jordan

I de nye lærerplanene som trådte i kraft i august 2020 har tverrfaglighet og dybdelæring fått en viktig rolle. Bærekraftig utvikling er løftet frem som ett av tre tverrfaglig tema som skal gjennomsyre undervisningen i mye større grad. Elevene skal «gjennom arbeid med bærekraftig utvikling utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst».

Dette er nytt for både skoleledere og lærere og krever at en stor del av eksisterende undervisningspraksis legges om. Klimahuset vil med seminarserien Bærekraft på timeplanen være en kilde til inspirasjon og oppdatert kunnskap om bærekraft og hvordan undervise i det.

Seminarene arrangeres annenhver måned og vil gå inn på forskjellige sider av bærekraftig utvikling, og vise frem konkrete eksempler fra skoler som jobber helhetlig med temaet.

 

Tidligere seminarer

Roller i endring
Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen i arbeidet med bærekraftig utvikling? Vi fikk besøk fra en skole i Fredrikstad som fortalte om sitt prosjekt «Håp i plast». Se opptak av seminaret under (trykk på undertekstsymbolet for å få tekstet versjon, symbolet ser sånn ut: ).


Premiere: Bærekraft på timeplanen 
Hvordan man kan jobbe tverrfaglig, med et engasjerende eksempel fra Blindern videregående skole. (Opptak kommer!)

 

Hva sier elevene?
Hva mener elevene om undervisningstilbudet i bærekraft? Tre elever som deler tankene sine og utfordrer Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. (Opptak kommer!)

 

Hvordan kan skoleledere legge til rette for å klare å inkludere bærekraft i alle fag? 
Vi fikk innblikk i hvordan Apalløkka ungdomsskole inkluderer både ledelse, lærere og elever når de utformer tverrfaglige prosjekter. 

(Vi legger ut opptak av tidligere seminarer så fort vi har tekstet dem.)

 

Spørsmål? Ta kontakt!

Ansvarlig for seminarserien er Marianne Guriby, universitetslektor på Klimahuset. Ta kontakt med Marianne på epost eller telefonnr. 45607285 hvis du har spørsmål eller tips til skoler som burde være med på fremtidige seminarer i serien. 

 

Er du lærer i Osloskolen kan du ta med klassen på besøk til Klimahuset. Se menyen av undervisningsopplegg som vi tilbyr elever i Osloskolen nå. Andre skoler er også velkomne til å besøke Klimahuset, da på egenhånd.

 

Emneord: bærekraft på timeplanen, undervisning
Publisert 19. okt. 2021 11:30 - Sist endret 3. nov. 2021 14:17