Klimahuset tildelt status som forbildeprosjekt

Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, viser Klimahuset vei for fremtidens byggeløsninger. Dette sier FutureBuilt når de presenterer Klimahuset ved Naturhistorisk museum som forbildeprosjekt. 

Klimahuset sett utenfra

Stolte mottakere av diplom og plakett som viser at Klimahuset er FutureBuilt forbilde 2020: fungerende direktør ved Naturhistorisk museum, Jan T. Lifjeld og Øystein Trøseid fra  Eiendomsavdelingen ved UiO, sammen med Pia Bodahl fra FutureBuilt.

Klimahuset formidler forskningsbasert kunnskap om dagens klimasituasjon, med det formål å motivere samfunnet til handling. Det er viktig for oss å gå foran som et godt eksempel, både når det gjelder driften av huset og ikke minst i de valgene som er tatt for selve bygningen.

Byggenæringen står for om lag 40 % av klimagassutslippene i verden, og løsningene som er tatt for Klimahuset vitner om et stort potensiale for forbedringer for sektoren. Bygningen produserer på årsbasis mer energi enn det forbruker, og har en klimagassreduksjon på 50 % sammenlignet med andre lavkarbonbygg. Derfor har vi fått status som forbildeprosjekt hos FutureBuilt, Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, som fokuserer på klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Onsdag 16. september ble dette høytidelig markert med overrekkelse av plakett til Klimahuset og diplom til de forskjellige involverte i byggeprosessen.

Klimavennlige løsninger har vært fokus både i prosjekteringen og utførelsen av bygget, som har hatt Seby som totalentreprenør. Taket er dekket av solceller, og bygningskroppen er utformet for å gi en takvinkel som er optimal for solinnstråling, samtidig som den gir en «pipe-effekt» for den naturlige ventilasjonen i bygget. Det er i tillegg lagt jordsløyfer under bunnplaten som skal utnyttes til kjøling om sommeren og varme på vinteren. Overskuddsenergien fra solcellepanelene går til nabobygget.

Både bæresystemet og tak- og veggelementer er av tre, og det har blitt benyttet en innovativ betongtype med resirkulert slagg fra stålindustrien, som gir et svært lavt CO2- utslipp. I tillegg har maskiner og utstyr benyttet i byggeprosessen vært fossilfrie.

Problemer med overvann i byer, som vi har sett stadig mer av de siste årene, håndteres lokalt på tomten ved at regnvann samles på taket og ledes ut i et regnbed. I regnbedet er det etablert flomskogmark, en naturtype egnet for å håndtere variasjoner i vanntilførsel.

Klimahuset er stolte over å være forbildeprosjekt, og vil fortsette å legge hensynet til miljø- og klimaavtrykk til grunn for alt vi gjør.

Fakta om Klimahuset

  • Byggherre er Universitet i Oslo ved Eiendomsavdelingen. Totalentreprenør er Seby AS.
  • Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.
  • Landskapsarkitekt: Atsite.
  • Utstillingsdesign: SixSides.
  • Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.
  • Vår samarbeidspartner Umoe AS har gitt 70 millioner kroner i gave for å bygge Nordens første klimahus. Øvrige samarbeidspartnere er Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Statkraft, Obos, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning, Universitetsbiblioteket, Fritt Ord, Stiftelsen Uni, Stiftelsen Flux og Mr. Iceman.

 

Publisert 16. sep. 2020 12:34 - Sist endret 22. sep. 2020 08:56