Bærekraftig utvikling i de nye læreplanene – muligheter og utfordringer

Skolenes rolle i den grønne omstillingen ble satt på dagsorden under Grønn digital Arendalsuke.

Bildet kan inneholde: samtale, begivenhet, interaksjon, bord, rom.

Elevene har hittil lært lite om hva de kan gjøre for å hindre global oppvarming, fortalte Kristin Schultz, leder for Elevorganisasjonen, i samtale med Snorre Nordal fra Ski videregående skole og Klimahusets Torkjell Leira.

–Grønn omstillingen er først og fremst et spørsmål om utdanning. For å få til grønn omstilling må vi lære oss å gjøre ting på en annen måte. Vi skal spise annerledes, dyrke annerledes, utvikle ny teknologi, lære oss å ikke produsere søppel. I skolen treffer vi alle som skal leve på denne nye måten. Derfor er utdanning sentralt for grønn omstilling.
Det var klar tale fra Astrid Sinnes, som er professor i naturfagdidaktikk ved NMBU, da Klimahusets Torkjell Leira spurte henne hvilken rolle skolene spiller i den grønne omstillingen.

I løpet av det times lange programmet ble det gjentatte ganger problematisert at undervisningen i bærekraft, klima og miljø så langt har fokusert mer på problemene enn hva hver enkelt kan gjøre for å bidra til å løse dem.

Sinnes påpekte at FNs bærekraftsmål, som Norge har forpliktet seg til, sier at undervisningen skal fremme bærekraftig utvikling, ikke bare spre kunnskap om det.
–Da vil fokus på løsninger være avgjørende.

Klimahusets leder, Brita Slettemark, inne i utstillingen.
–Temaet er ikke tilfeldig, sier Brita Slettemark, leder for Klimahuset. Hun åpnet arrangementet, som var det første av tjue under Grønn digital Arendalsuke. –Vi er opptatt av at barn og unge skal få oppdatert, forskningsbasert kunnskap for å lære om og være med på det grønne skiftet. 

Bærekraft inn som tverrfaglig tema i skolen
Nå er det håp om at dette vil endre seg. I de nye læreplanene som trådte i kraft i høst, er bærekraft kommet inn som ett av tre tverrfaglige temaer. Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, mente at dette gir stor mulighet til å fornye læreplanverket og gjøre skolen inspirerende, engasjerende og relevant for elevene.

Steffen Handal, leder i Norsk utdanningsforbund, etterlyste at de tverrfaglige temaene skulle komme til uttrykk i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, slik at skolene blir belønnet for å fokusere på dem. Her er arbeidet noe forsinket, men statssekretær i Kunnskaps-departementet, Anja Johansen (V) mente at de nye læreplanene uansett gir grunn til optimisme.
–Bærekraft er som tverrfaglig tema så forankret i den overordnede delen, i så mange fag, på så mange nivå, at skolen ikke kommer til å gjøre jobben sin hvis de ikke forholder seg til det.

Klimahusets nyansatte universitetslektor, Marianne Guriby, avrundet programmet med å peke på det brede tilbudet Naturhistorisk museum har til skoleklasser, og inviterte særlig til den helt nye utstillingen i Klimahuset.

Arrangementet var et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Se hele arrangementet her.

Publisert 26. aug. 2020 14:38 - Sist endret 26. aug. 2020 14:45