Klimahuset vil bidra til Barnehagedagen: Små steg for kloden

Temaet for Barnehagedagen 2021 kunne ikke passet bedre: Også på Klimahuset tror de på at små steg for kloden er veien å gå om vi skal nå målet om å overlevere kloden i god stand til nåtidens barnehagebarn. 

Pinne-maskot Trym Tindved

Trym Tindved er vår maskot! Han er med når hagen skal utforskes. Foto: NHM/Sverre Øygarden Eikill

Barnehagene er gode på å ta med barna på viktige bærekraftige tiltak i daglig drift og pedagogikk. På klimahuset ønsker de å støtte barnehagene i arbeid med miljø og klima ved å tilby formidlingsopplegg som lærer barn fra 3-6 år om prosesser, kretsløp, naturen og hvordan vi tar vare på den: Det man kjenner og er glad i tar man vare på!

Klimahuset tilbyr tre ulike opplegg for barnehagegrupper der undring, aktiv deltakelse og bruk av alle sanser for å oppleve omgivelsene står i sentrum. Disse oppleggene er kort beskrevet følgende: 

  • Oppdag naturen gjennom pinnens øyne: Utstyrt med luper og bestemmelsesnøkler skal barna få oppdage og undersøke årstiden, dagens vær og naturen i Botanisk hage.
  • Oppdagelsesreisen: Sammen med maskoten Trym Tindved inviterer vi barna med på en reise fylt med sanseopplevelser og samtaler om trær, fotosyntese, årstider, naturvern og hensynsfull ferdsel.    
  • Værkassa: Her får barna kjennskap til begreper om været, værobservasjoner og prøve seg på enkle fysikkforsøk knyttet til vær og værfenomener.   

     Bildet kan inneholde: kunstner, kunst, t skjorte, fritid, rekreasjon.   tre barn ser på fysikkforsøk

Værkassa testes ut! Foto: NHM/Jørgen Øverbye

Vil du vite mer om oppleggene som tilbys, kan du få vite mer her (lenke til nettside).

 

Les mer:

Publisert 9. mars 2021 14:40 - Sist endret 25. mars 2021 14:21