Fritt Ord-støtte til seminarserien Bærekraft på timeplanen

Klimahuset får 250.000 kr fra Stiftelsen Fritt Ord for å videreutvikle serien «Bærekraft på timeplanen».

Flere personer i Amfiet, teknikere og deltakere

På "Broen til Framtiden" sto OsloMet for det tekniske, kanskje kan Klimahuset nå gå til innkjøp av liknende utstyr? Foto: NHM

Denne serien har som mål å styrke og inspirere lærere, skoleledere og utdanningsinstitusjoner i deres arbeid med undervisning for bærekraftig utvikling. En stor del av bevilgningen vil gå til profesjonelt utstyr for strømming av serien for å nå frem til alle deler av Norge.

Med fagfornyelsen som trådte i kraft august 2020 er det et økt fokus på tverrfaglighet og dybdelæring, og elevene skal «gjennom arbeid med bærekraftig utvikling utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst».

Det at bærekraftig utvikling er løftet frem som et tverrfaglige tema som skal gjennomsyre undervisningen i mye større grad er nytt både for skoleledere og lærere. Det krever i stor grad omlegging av eksisterende undervisningspraksis, og i denne prosessen vil Klimahuset være en inspirasjonskilde med seminarserien Bærekraft på timeplanen. 

Serien vil belyse ulike sider av temaet bærekraftig utvikling, og vise frem konkrete eksempler fra skoler som jobber helhetlig med dette. Den første episoden handlet om hvordan elevene aktivt velger ulike spor, med engasjerende eksempler fra Blindern videregående skole og Den naturlige skolesekken.

Den andre episoden sendes onsdag 28.april, og handler om hvordan rollene i den norske skolen er i endring. Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen i arbeidet med bærekraftig utvikling? Vi gleder oss til å høre om prosjektet «Håp i plast» fra Fredrik II vgs, som er en videregående skole i Fredrikstad.

Publisert 26. apr. 2021 14:27 - Sist endret 9. sep. 2021 09:33