Trøffelsøk for hånd - eller med hund

Det er ikke lett for oss mennesker å finne disse soppene, men enkelte målretta søk kan gjøres. Alle trøfler har sopprot (mykorrhiza) med trær, og mange arter går med edelløvtrær (eik, hassel, lind m.m). Men man trenger ikke en hel skog. De kan også finnes i hager med trær. Et tips er å grave der dyr har gravd tidligere. Hagekrafse er lurt  å ha med om du skal på trøffeljakt!   

Sofie og Viktoria på trøffeljakt. Foto: Anne Molia

En hunderase som brukes mye til trøffelsøk er en italiensk vannhund, eller Lagotto Romagnolo som den egentlig heter. Det er en rase som tidligere ble brukt som apporterende vannhund, men som ble arbeidsledig da mye av våtmarkene i Italia blei borte. Rasen var i stor tilbakegang da noen skjønte at den hadde et gemytt som passa for trøffelsøk. Den holder seg i nærheten av eieren, den søker naturlig med nesa lavt, og den har særdeles god luktesans. I tillegg har den lite jaktinstinkt,  noe som er en stor fordel, fordi de ikke så lett mister konsentrasjonen og svitsjer over på noe annet, samt at farta ikke er så stor. I dag er rasen på framgang også i Norge, og vi skal ha hjelp av flere slike hunder under vårt feltarbeid.

I tillegg til hund vil vi grave videre der dyr har gravd før oss. Underjordiske sopper er dyrespredde, og de dufter først når de er modne. Har det vært et modent fruktlegeme der kan det være fler! Under hagearbeid, slik som trefelling m.m. kan det også dukke opp sopper som man ikke ser til vanlig. Finner du noe som kan ligne en sopp under graving i hagen på høsten: Ikke nøl - ta kontakt!

 

 

Dyregrav i barskog til venstre, og i eikeskog til høyre. Foto: Anne Molia

Publisert 21. mars 2011 10:37 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26