English version of this page

Seksti millioner år gamle pattedyrfotspor fra Svalbard (avsluttet)

60 MILLIONER ÅR: En planteetende pantodont satte sporene for 60 millioner år siden.

Dette er det første funnet av fossile pattedyrfotspor fra Svalbard. Størrelsen og den gode oppbevaringen gjør disse sporene unike. De er også mulige å identifisere til hvilke type pattedyr som har laget dem. Dette funnet har også store implikasjoner for forståelsen av den regionale geologien.

Sporene ble funnet 20/12 2006 av gruvearbeiderne Håvard Dyrkollbotn og Kent Solberg, i taket i driften på Gruve 7, Longyearbyen. Kullet hører til Todalen-delen av Firkanten-formasjonen, som er av paleocen alder.

Så gamle fotspor etter pattedyr er veldig sjeldne. Kun en håndfull lokaliteter er kjent i hele verden. Det er ikke funnet noen knokler etter pattedyr fra paleocen på Svalbard eller i lignende lag på Grønland. Størrelsen på sporene tyder på at det er et stort pattedyr som har laget dem. 

Referanser

Charlotta Lüthje, Jesper Milàn, and Jørn H. Hurum (in press). Paleocene Tracks of the Mammal Pantodont genus Titanoides in Coal-Bearing Strata, Svalbard, Arctic Norway. Journal of Vertebrate Paleontology

Jesper Milàn, Charlotta Lüthje & Jørn H. Hurum 2008. Tracking the rise and dispersion of the first large mammals -pantodont tracks from the Palaeocene of Svalbard, Norway. Poster at Ichnia 2008 - Second International Congress on Ichnology, Cracow , Poland , September 1 - 5th, 2008.

Les også om forskningen på Dinosaurfotspor

Fjellene rundt Longyearbyen består av sandsteiner som er rundt 50-60 millioner år gamle. Disse bergartene inneholder en rekke plantefossiler.
PANTODONT: Pattedyret som levde på jorden etter at dinosaurene var utdødd. Hurum mener dyret kom vandrende til Svalbard fra Nord-Amerika.
Publisert 1. juni 2011 10:26 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26