English version of this page

Dinosaurfotspor på Festningen, Svalbard (avsluttet)

I 1960 ble funnene av fotspor fra en ornithopod dinosaur på Festningen, Svalbard en verdenssensasjon. Dette var det første udiskutable beviset på at dinosaurer hadde levd i polare områder. Senere, i 1976, ble det funnet spor av en middels stor rovdinosaur i Kvalvågen på østsiden av Spitsbergen. Disse to funnene sammen med et funn fra Kempendajay i Sibir var isolerte funn og ble ansett som uinteressante områder for å lete etter dinosaurer inntil 1980-tallet.

De siste 20 årene har dette forandret seg. Mer enn ti nye lokaliteter, noen med fotspor, andre med skjeletter, har blitt funnet i Arktis. Disse lokalitetene er fra sen jura og kritt, og befinner seg i Nord-Amerika, i Sibir og på Svalbard. De viser med all ønskelig tydelighet at dinosaurer levde i Arktis.

Under SVALEX2001-ekskursjonen til Festningen, og senere SVALSIM sin gruppe som kartla på samme sted i april 2002 ble det funnet en rekke nye fotspor på samme klippe som det ble funnet 13 fotspor i 1960. Basert på overfladiske likheter ble sporene beskrevet som fra Iguanodon, men senere har de blitt bestemt til å stamme fra en mer avansert slektning, en ornithopod. Dessverre er sporene fra 1960 senere erodert, og de er nå tapt. En beskrivelse av de nye fotsporene ble gjort i 2004 og 2005.

Referanser

Hurum, J.H., Milàn, J., Hammer, Ø., Midtkandal, I., Amundsen, H. & Sæther, B. 2006. Tracking polar dinosaurs - new finds from the Lower Cretaceous of Svalbard . Norwegian Journal of Geology 86, 397-402.

Bergan Morten , Jørn Harald Hurum, Reidar Müller, Johan Petter Nystuen & Nicole Klein. 2006. A late Triassic (Rhaetian) dinosaur bone, offshore Norway . NGF Abstracts and Proceedings, no. 3, 41-42

Hurum, Jørn H., Johan Petter Nystuen, Morten Bergan, Reidar Müller. 2006. Norges første - og Verdens dypeste - dinosaurfunn. Geo 4:46-47.

De første sporene som ble beskrevet fra Festningen, sammen med tegninger som viser hvordan ha blitt dannet.
Bildet kan inneholde: svart og hvit, gjøre, rektangel, monokrom fotografering, kunst.
Digital modell av sporene.
Bildet kan inneholde: sky, himmel, vann, økoregion, høyland.
Festningen. Lokaliteten der fotsporene ble funnet. Godt synlige, klippedannende sandsteiner fra krittperioden.
Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 20. apr. 2022 17:13