English version of this page

Senpaleozoisk materiale fra Novaya Zemlya, sedimentologiske, paleontologiske og petroleumsrelaterte studier (avsluttet)

Norske eventyrere og vitenskapsmenn har ledet ekspedisjoner til arktiske farvann i flere hundre år, og de har samlet store mengder prøver og data. Professor ved Universitetet i Oslo, Olaf Holtedahl ledet en ekspedisjon til Novaja Semlja i 1921. Materialet fra denne ekspedisjonen er dataregistrert og det er laget en egen nettbasert søkeside som er tilgjengelig for prosjektets samarbeidspartnere.

Totalt inneholder samlingen ca 4000 objekter. Det er først og fremst materiale fra tidsperiodene devon og karbon. Brachiopoder og koraller er representert i størst antall.

I 2006 ble det igangsatt et industristøttet prosjekt som har som mål å bearbeide samlingen på nytt. Det er etablert et samarbeide med russiske forskere, og pr 2008 er følgende rapporter laget:

  • Nakrem, H.A. 2007. The 1921 O. Holtedahl Novaya Zemlya collection (illustrated atlas). Introduction: 26 pp. Atlas: 1047 pp. Novazem report 2007-1.
  • Davydov, V.I. 2008. Fusulinid biostratigraphic dating of Upper Paleozoic samples from Novaya Zemlya (The Holtedahl collection). Editor: Hans Arne Nakrem. 127 pp. incl. 39 plates. Novazem report 2008-1.
  • Van Koeverden, J.H. & Karlsen, D.A. 2008. Report on the Organic Geochemistry of 190 rock samples from Novaya Zemlya. 185 pp. Novazem report 2008-2.
Ammonitter fra Holtedahl-samlingen
Holtedahls forskningsgruppe ombord på "Blaafjeld"
Permiske prøver fra Holtedahl-samlingen
En tung slede med steinprøver trekkes på snøen

Referanser

  • Holtedahl, O. 1922. Brief account of the expedition. Report of the scientific results of the Norwegian expedition to Novaya Zemlya 1921 No. 1, 14 pp.
  • Holtedahl, O. 1924. On the rock formations of Novaya Zemlya. Report of the scientific results of the Norwegian expedition to Novaya Zemlya 1921 No. 22, 183 pp.
  • Nakrem, H. A. 1989. Catalogue of fossils and geological material from Novaya Zemlya, U.S.S.R. Contributions from the Paleontological Museum, University of Oslo 356, 75 pp.
  • Nakrem, H. A., Nilsson, Inger & Simonsen, Bjørn T. 1991. Moscovian (Carboniferous) microfossils (Bryozoa, Conodonta and Fusulinida) from Novaya Zemlya, Arctic U.S.S.R. Polar Research 9(1), 45-64.
  • Sobolev, N. N. & Nakrem, H. A. 1996. Middle Carboniferous - Lower Permian conodonts of Novaya Zemlya. Norsk Polarinstitutt Skrifter 199, 128 pp. [Printed 1997]
Publisert 1. juni 2011 10:01 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere