Deltakere i Norwegian Insect Red Lists 2010 and 2015: optimizing the use of species occurrence data for objective evaluation of endangered status

Navn Telefon E-post Emneord
Vladimir Gusarov Førsteamanuensis +47 22851703 vladimir.gusarov@nhm.uio.no
Rune Halvorsen Professor +47 22851629 +47 95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Bente Støa
Jogeir Nicolai Stokland