Deltakere i Romlig fordeling og temporær dynamikk hos karplanter i moderne sørøstnorske kulturlandskap

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Rune Halvorsen Professor +47 22851629 +47 95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Vegar Bakkestuen

Andre deltakere

  • Anette Edvardsen
  • Knut Rydgren, Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF)
  • Ann Norderhaug, Bioforsk
  • Skog og landskap