Fjærlus

Fjærlus er lus i insektordenen Phthiraptera. Artene lever som parasitter i fjærdrakten til fugler, og faunaen av denne gruppen er lite undersøkt i Norge. I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges.  

Fjærlus på fuglefjær

Om prosjektet

I Norge inkluderes fem familier i samlebegrepet fjærlus; Philopteridae, Menoponidae, Laemobothriidae, Goniodidae og Ricinidae. Fjærlus er en dårlig kjent gruppe og det anslås at kun rundt 7 % av fjærlusfaunaen i Norge er registrert. Det finnes få eller ingen taksonomiske eksperter på gruppen, dette på tross av at vertene deres (fuglene) er meget godt studert.

I dette prosjektet skal det norske mangfoldet av fjærlus kartlegges for å øke kunnskapsnivået og bedre forståelsen av diversiteten av fjærlus på fugler. Ved å samarbeide tett med forskere, miljømyndigheter, ringmerkere og ringmerkingsstasjoner, vil prosjektet få tilgang på prøver fra en rekke fuglearter, fra flere ulike områder over store deler av landet.

Kompetansebygging vil skje gjennom en samarbeidspartner i Tsjekkia, Oldrich Sychra, som har lang erfaring og bred kompetanse på artsbestemmelse av fjærlus. Alle artene som samles inn gjennom prosjektet vil DNA strekkodes. Det vil samtidig bygges opp en referansesamling av fjærlus, som hittil er tilnærmet ikke-eksisterende i Norge.

Finansiering

Artsdatabanken

Samarbeid

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (Tjekkia)

 

 

Emneord: Entomologi, Fjærlus, Fugl, Parasittologi
Publisert 12. mai 2020 10:23 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26