English version of this page

Dinosaurfotspor på Festningen, Svalbard (avsluttet)

I 1960 ble funnene av fotspor fra en ornithopod dinosaur på Festningen, Svalbard en verdenssensasjon. Dette var det første udiskutable beviset på at dinosaurer hadde levd i polare områder. Senere, i 1976, ble det funnet spor av en middels stor rovdinosaur i Kvalvågen på østsiden av Spitsbergen. Disse to funnene sammen med et funn fra Kempendajay i Sibir var isolerte funn og ble ansett som uinteressante områder for å lete etter dinosaurer inntil 1980-tallet.

De siste 20 årene har dette forandret seg. Mer enn ti nye lokaliteter, noen med fotspor, andre med skjeletter, har blitt funnet i Arktis. Disse lokalitetene er fra sen jura og kritt, og befinner seg i Nord-Amerika, i Sibir og på Svalbard. De viser med all ønskelig tydelighet at dinosaurer levde i Arktis.

Under SVALEX2001-ekskursjonen til Festningen, og senere SVALSIM sin gruppe som kartla på samme sted i april 2002 ble det funnet en rekke nye fotspor på samme klippe som det ble funnet 13 fotspor i 1960. Basert på overfladiske likheter ble sporene beskrevet som fra Iguanodon, men senere har de blitt bestemt til å stamme fra en mer avansert slektning, en ornithopod. Dessverre er sporene fra 1960 senere erodert, og de er nå tapt. En beskrivelse av de nye fotsporene ble gjort i 2004 og 2005.

Referanser

Hurum, J.H., Milàn, J., Hammer, Ø., Midtkandal, I., Amundsen, H. & Sæther, B. 2006. Tracking polar dinosaurs - new finds from the Lower Cretaceous of Svalbard . Norwegian Journal of Geology 86, 397-402.

Bergan Morten , Jørn Harald Hurum, Reidar Müller, Johan Petter Nystuen & Nicole Klein. 2006. A late Triassic (Rhaetian) dinosaur bone, offshore Norway . NGF Abstracts and Proceedings, no. 3, 41-42

Hurum, Jørn H., Johan Petter Nystuen, Morten Bergan, Reidar Müller. 2006. Norges første - og Verdens dypeste - dinosaurfunn. Geo 4:46-47.

De første sporene som ble beskrevet fra Festningen, sammen med tegninger som viser hvordan ha blitt dannet.
Digital modell av sporene.
Festningen. Lokaliteten der fotsporene ble funnet. Godt synlige, klippedannende sandsteiner fra krittperioden.
Publisert 22. juni 2011 09:47 - Sist endret 29. sep. 2015 10:27