Deltakere i Biologisk mangfold i Amazonas

Navn Telefon E-post Emneord
Fridtjof Mehlum
Geir Einar Ellefsen Søli Førsteamanuensis +47-22851680 +47-93623396 (mob) g.e.e.soli@nhm.uio.no
Einar Timdal Førsteamanuensis +47-22851620 einar.timdal@nhm.uio.no Lavenes taksonomi, Lichenologi, Mykologi
Karl-Henrik Larsson
Øystein Wiig Professor +47 22851688 +47-41465054 (mob) oystein.wiig@nhm.uio.no Pattedyr, Systematikk, Økologi, Evolusjon, Arktiske marine pattedyr, Forvaltning, Effekter av klimaenedringer, Isbjørn, Hvalross, Grønlandshval, Hvithval, Narhval, Zoologi