English version of this page

ARKO: Arealer for rødlistearter - kartlegging og overvåking (avsluttet)

Prosjektleder: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

ARKO  er en del av Nasjonalt Program for Kartlegging av Biodiversitet, og har som mål:

  1. å øke kunnskapen om rødlistede arter
  2. å identifisere viktige områder for rødlistede arter
  3. å utvikle metoder for å overvåke rødlistede arter

Prosjektet inkluderer «hot spot»-habitater som representerer habitater etter definisjonen til «Naturtyper i Norge» (NiN), og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturhistorisk museum i Oslo (NHM), Skog og landskap og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

GEco-medlemmer har ansvaret for forskning på naturtypen åpen grunnlendt kalkmark (i Oslofjord-området). Ved å integrere geografiske informasjonssystemer (GIS), utbredelsesmodellering og klassisk kartlegging av «hot spots», utvikles statistisk gode og kostnadseffektive metoder for å overvåke sjeldne arter og naturtyper.

Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 3. aug. 2022 13:57