Bios4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Teoriuka på kurset blir i 2020 heldigital, med en blanding av forhåndsinnspilte forelesninger) og live webinarer i Zoom.

Vi i har lagt opp uka slik at det er mulig å gjennomføre kurset som en intensivuke, og da rekke gjennom forelesningene før de tilhørende webinarene, ved å følge programmmet..Dere vil få innkalling til hvert enkelt Zoom-webinar..Det er lagt til pausetid mellom så godt som alle forelesninger og webinarer.

Halvdagsekskursjonen som normalt er en del av kurset er i år byttet ut med felt-videoer, tatt opp med håndholdt telefon i beste NiN-dogmefilmstil.

Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 19, 2020 6:39 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 15, 2020 11:46 AM by Harald Bratli
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 19, 2020 1:17 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 19, 2020 1:06 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 20, 2020 2:38 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 20, 2020 11:37 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 20, 2020 3:51 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 14, 2020 12:54 PM by Rune Halvorsen
Last modified Apr. 17, 2020 4:18 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 22, 2020 11:53 AM by Anders Kvalvåg Wollan