Bios4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Teoriuka på kurset blir også i 2021 heldigital, så live som vi får til på Zoom.

Vi i har lagt opp uka slik at det er mulig å gjennomføre kurset som en intensivuke. Opptak fra kursdagene legges ut fortløpende.

Halvdagsekskursjonen som normalt er en del av kurset er i år, som i fjor, byttet ut med felt-videoer, tatt opp med håndholdt telefon i beste NiN-dogmefilmstil.

Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:19 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan
Last modified Apr. 12, 2021 5:20 PM by Anders Kvalvåg Wollan