Science events

Previous

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: May 6, 2022 1:15 PM, Tøyen Hovedgård

Doctorial Candidate Tor Erik Eriksen  at the Natural History Museum will be defending the thesis "A macroinvertebrate‐based biomonitoring tool for diagnosing environmental conditions of rivers in Myanmar – a novel approach in a biodiversity hotspot." for the degree of Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: natur, naturlig landskap, hill stasjon, fjellrike landformer, fjellkjede.
Time and place: Mar. 22, 2022 9:30 AMMar. 23, 2022 5:00 PM, Kristine Bonnevies hus (Biobygget) auditorium 3, Blindern, Oslo

Igjen arrangerer vi 2-dagers kurs i Natur i Norge. Limniske systemer presenteres her etter NiN 2.3. Meld deg på via nettskjema innen 15. mars. Maksimalt 250 deltakere. Kurset er gratis.

Se fullstendig program i PDF her.

Jan Sulavik
Time and place: Jan. 21, 2022 1:15 PM, Zoom

Doctoral Candidate Jan Sulavik at the Natural History Museum will be defending the dissertation "Learning from the past, assessing the present, discerning the future: a comprehensive evaluation of restoration success in alpine environment using ecosystem-, community-, and population-level studies", for the degree of Philosophiae Doctor.

Julien Vollering
Time and place: Jan. 17, 2022 1:15 PM, Zoom

Doctoral Candidate Julien Vollering at the Natural History Museum will be defending the dissertation "Forecasting the continued naturalization of wildly planted alien conifers: on Sitka spruce (Picea sitchensis) in Norway", for the degree of Philosophiae Doctor.

Marcel Polling
Time and place: Sep. 10, 2021 1:15 PM, Zoom

Doctoral Candidate Marcel Polling at the Natural History Museum will be defending the dissertation "The hidden biodiversity of pollen" for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: Apr. 23, 2021 2:00 PM, zoom

Doctorial Candidate Trond Simensen  at the Natural History Museum will be defending the thesis "Mapping and analysis of landscape diversity." for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: Apr. 8, 2021 2:00 PM, zoom

Doctorial Candidate Hanna Rosa Hjalmarsdottir  at the Natural History Museum will be defending the thesis "New insight into the Taxonomy, Biostratigraphy, and Paleoecology of Jurassic – Cretaceous Arctic foraminifera." for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time: Mar. 24, 2021 9:30 AMMar. 25, 2021 4:45 PM

Kurset gikk heldigitalt, som Zoom-webinar onsdag 24. og torsdag 25. mars.   

Lenker til videoopptak + spørreskjema for godkjent deltagelse finner du under.

Fra og med i år kan vårt 2-dagers NiN-kurs også taes som etterutdanningskurs (bra besvart spøreskjema gir PDF med bekreftelse på godkjent deltagelse), men du kan også delta uten å gjøre noe formelt ut av det.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: Dec. 11, 2020 2:00 PM, Zoom

Doctorial Candidate Siri Birkeland at the Natural History Museum will be defending the thesis "Tracing Molecular Patterns of Adaptation in Arctic Brassicaceae - Evolutionary repeatability and adaptations to extreme abiotic stress." for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: Sep. 11, 2020 2:00 PM, Tøyen Hovedgård/Zoom

Doctorial Candidate Nanna Rosing-Schow at Natural History Museum will be defending the thesis «The Sveconorwegian pegmatite province: Identifying the parameters controlling the abundance and genesis of the pegmatites for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Forehead.
Time and place: Sep. 3, 2020 2:00 PM, Zoom

Doctorial Candidate Franziska Franeck at Natural History Museum will be defending the thesis Perspectives on the Great Ordovician Biodiversification Event: local to global patterns.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Forehead, Glasses.
Time and place: June 5, 2020 2:00 PM, Zoom

M.Sc José Pedro Moreirão Cerca Monteiro de Oliveira at Natural History Museum will be defending the thesis "On the origin of cryptic species: Insights from the Stygocapitella species complex." for the degree of Philosophiae Doctor.

Time and place: May 29, 2020 2:00 PM, Zoom

M.Sc Trude Magnussen at Natural History Museum will be defending the thesis Integrative taxonomy and systematics of Allodia Winnertz (Diptera, Mycetophilidae) for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time and place: Mar. 17, 2020 9:30 AMMar. 18, 2020 5:00 PM, Kristine Bonnevies hus (Biobygget) Blindern, Oslo

Hei, alle påmeldte til årets todagers NiN-kurs!

Da har Artsdatabanken laget sider for lenkene til presentasjonene/foredragene:

https://www.artsdatabanken.no/Pages/288512/Foredrag_fra_NiN-kurs_2020

Takk til Artsdatabanken for rask levering!

 

Det blir altså ikke noe live streaming/webinar.  Dere får til gjengjeld en svært fleksibel løsning, og kan drive selvstudium når det passer.

Vi kan ikke love at alt av foredrag er på plass "på dagen", men de legges ut så fort vi får til under de rådende arbeidsforhold.

Dere vil få en blanding av live-opptak fra 2019 og skrivebordsopptak fra 2020. Siden noen av presentasjonene er tilnærmet identiske med fjorårets, så vil formodentlig 2019-opptakene være bedre, siden disse er live auditoriumsopptak.

Vi jobber nå med et nettskjema med NiN-spørsmål som vi prøver lage slik at dere lærer mer om NiN og kartlegging av å fylle det ut, og at det ikke bare er en øvelse dere gjør for å få tilsendt en PDF med bekreftelse på deltagelse på vårt digitale NiN-kurs 2020.

Årets kursbekreftelse blir da likeverdig med tidligere års.

Vi sender dere mail med lenke til nettskjemaet når dette er klart.

NHM 13. mars + oppdatert 16. mars med lenker for 2020

Hilsen NiN-teamet

 

 

 

 

 

 

Image may contain: Gadget, Technology, Electronic device, Font, Communication Device.
Time and place: Mar. 16, 2020 1:00 PM1:30 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Natur i Endring 2.0: We would like to showcase our new version of the app for citizen science data collection. We implemented some new features and we would like to get some feedback and motivate you to test out the app in the field. Any constructive criticism and new ideas are welcome.

Best regards

Michal

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time and place: Mar. 16, 2020 12:00 PM1:00 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

As a measure to prevent spread of Coronavirus the seminar has been cancelled. 

«Regjeringen foreslår at driftshvilen i Svea/Lunckefjell avsluttes, og at det settes i gang opprydding etter gruvevirksomheten. Det vises til omtale under programkategori 17.40 Statlig eierskap og kap. 900, post 31 Miljøtiltak Svea og Lunckefjell» (Prop. 1 S (2017–2018)).

Image may contain: Gadget, Technology, Electronic device, Font, Communication Device.
Time and place: Mar. 12, 2020 12:45 PM1:45 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Dimension-reduction techniques are a useful class of methods in the toolbox of any ecologist. Dimension-reduction techniques, better known as ordination, have been applied in ecology for more than 50 years. In recent years, a more statistically correct method, called Generalized Linear Latent Variable Models (GLLVMs) has become available. GLLVMs are a model-based approach to ordination, but are also known as Joint Species Distribution Models (JSDMs).

 

In this seminar, Bert van der Veen, who is a PhD candidate in statistics at NIBIO and NTNU, will give an overview of GLLVMs and outline some of their connections to more classical ordination methods.

Image may contain: Vegetation, Flower, Plant, Plant community, Natural environment.
Time and place: Feb. 24, 2020 12:00 PM1:00 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Fire has been a key factor in shaping the ecology of the Greater Yellowstone Ecosystem for thousands of years. Native plant species evolved adaptations so they survive and, in some cases, flourish after periodic fires. But as the climate becomes hotter and drier, the fire patterns in the boreal forests in North-West America are changing. Big and severe fires are now burning with higher frequency, and this could pose a threat to the resilience of these complex ecosystems. What does that mean for the forests of the future?

In this seminar, Trond Simensen, who has recently been a visiting scholar at the University of Wisconsin-Madison, will present research from Yellowstone and other boreal forests in the northern Rocky Mountains.

Image may contain: Blue, Green, Aqua, Azure, Turquoise.
Time and place: Feb. 10, 2020 12:00 PM1:30 PM, Auditorium, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Land surface model parametrization using machine learning - Ph.D. project outline

By Lasse Keetz

Image may contain: Blue, Green, Aqua, Azure, Turquoise.
Time and place: Jan. 27, 2020 12:00 PM1:30 PM, Auditorium, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

NiN update by Rune Halvorsen

The presentation will be in Norwegian

Image may contain: Blue, Green, Aqua, Azure, Turquoise.
Time and place: Dec. 9, 2019 12:00 PM1:30 PM, Auditorium, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Big data analysis using Google Earth Engine (GEE), by Vegar Bakkestuen

Image may contain: Organism, Font, Symbol.
Time and place: Oct. 28, 2019 12:00 PM1:30 PM, Botanical Museum, Tøyen, Oslo

Eva Lieungh Eriksen will give a presentation titled Planet of the Plants, aimed at teachers on "Faglig-pedagogisk" day: Why is the planet chemically imbalanced, what are the trees really up to, and how are these questions related? In the global cycles of matter and energy a single plant seems very small, but plants shape our planet in more ways than most people realise through physics, chemistry and biology. This talk will present the place of plants in the Earth Systems, with familiar Norwegian examples.

 

Foto: Karsten Sund
Time and place: Sep. 27, 2019 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Øyvind Sunde at the Natural History Museum will be defending the thesis "Mineralogy and geochemistry of pegmatites in the Larvik Plutonic Complex, Norway" for the degree of PhD.

Image may contain: Blue, Green, Aqua, Azure, Turquoise.
Time and place: Sep. 16, 2019 12:00 PM1:00 PM, Meeting room in the new lunch area, Botanical Museum, Tøyen, Oslo
Image may contain: Blue, Green, Aqua, Azure, Turquoise.
Time and place: May 20, 2019 12:00 PM1:00 PM, Auditorium, Botanical Museum / Lids hus, Tøyen, Oslo

By Lea-Rebekka Tonjer