Personer med emneord «Biostatistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aalen, Odd Olai o.o.aalen@medisin.uio.no Biostatistikk
Andersen, Tom Professor +47 22854519 tom.andersen@ibv.uio.no Limnologi, Biogeokjemi, Biodiversitet, Næringsnett, Økosystemfunksjon, Økologiske regimeskifter, Økologisk støkiometri, Dynamisk modellering, Biostatistikk
Frigessi, Arnoldo Professor +47 22851004 +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Complex stochastic dependence, Statistical inference, Computational intensive statistics, Kreft, Biostatistikk, Stokastiske modeller, Livsvitenskap, Genetikk og epidemiologi
Gran, Jon Michael Professor +47 22851454 j.m.gran@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, levetidsanalyse
Kohn Luque, Alvaro Forsker +47 22851234 a.k.luque@medisin.uio.no Matematikk, Vaskulær morfogenese, Beregningsbiologi, Kvantitativ biologi, Kreft, Multiskala-modeller, Matematisk onkologi, Matematisk biologi, Biostatistikk
Kristensen, Vessela N. Professor II v.n.kristensen@medisin.uio.no Molekylærbiologi, Brystkreft, Livsvitenskap, Biostatistikk
Krutto, Annika Postdoktor annika.krutto@medisin.uio.no Biostatistikk, Genomikk
Laake, Petter petter.laake@medisin.uio.no Biostatistikk
Sundbakk, Lene Maria Stipendiat +47 22856136 l.m.sundbakk@farmasi.uio.no farmakoepidemiologi, graviditet, Biostatistikk, kausalitet
Thoresen, Magne Professor +47 22851305 magne.thoresen@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi
Veierød, Marit Bragelien Professor +47 22851432 m.b.veierod@medisin.uio.no Biostatistikk, Epidemiologi, Ernæring, Kreft, Hjerte kar og lunger, Forskningsmetoder
Vitelli, Valeria Førsteamanuensis +47 22851011 valeria.vitelli@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi, Kreft
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 +47 90812078 (mob) manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi
de Blasio, Birgitte Freiesleben Professor II +47 22851508 b.f.de.blasio@medisin.uio.no Biostatistikk
Ødegaard, Emilie Eliseussen Stipendiat e.e.odegaard@medisin.uio.no Biostatistikk, Genomikk, Kreft